Zwangerschapscentrum De Kiem

Doelgroep:

Zwangerschapscentrum De Kiem richt zich naar alle zwangere vrouwen, vrouwen met een zwangerschapswens en hun partner, woonachtig in Sint-Niklaas (inclusief de deelgemeenten Belsele, Nieuwkerken-Waas en Sinaai).

In eerste instantie richten De Kiem zich naar vrouwen uit kansengroepen. Het gaat hier onder andere om financiële armoede, tienerzwangerschappen, ongewenste zwangerschappen of (toekomstige) ouders met psychiatrische of drugproblemen.

De vrouwen kunnen ingeschreven zijn als patiënt bij wijkgezondheidscentrum De Vlier, doorverwezen worden door het Sint-Niklase middenveld of zelf contact opnemen. Vrouwen kunnen op elk moment van de zwangerschap instappen in het zwanger-schapstraject.

Visie/Achtergrond:

Zwangerschapscentrum De Kiem werkt vanuit de visie van Centering Pregnancy.

Centering Pregnancy is een vorm van prenatale zorg waarbij de normale zwangerschapscontroles in groepsverband plaatsvinden, en uitgebreid worden naar voorlichting, interactieve leermethoden en gesprekken over wat vrouwen bezighoudt tijdens hun zwangerschap.

Het unieke aan Centering Pregnancy is de groepsdynamiek: alle aanwezigen, ook de zorgverlener, hebben hun eigen inbreng, ondersteunen elkaar en vullen elkaar aan. Het bespreekbaar maken van zorgen, ervaringen en vragen van zwangeren in groepsverband stimuleert vrouwen tot het stellen van vragen die hen bezighouden. Daarnaast creëert het de mogelijkheid tot het vormen van vriendschappen, netwerken en ondersteuningsstructuren. Dit is belangrijk voor alle zwangeren maar nog meer voor zwangeren in achterstandssituaties omdat juist zij dergelijke netwerken het meest ontbreken.

Principes van Centering Pregnancy:

 • Op regelmatige basis samenkomen
 • Onder begeleiding van een vroedvrouw
 • Steeds dezelfde groep van 8 tot 10 ( …)  zwangeren
 • Ongeveer dezelfde zwangerschapsduur
 • Zwangeren stimuleren om te participeren in de groepsdiscussie
 • Leren op een interactieve wijze
 • Samenkomen in vast prenataal schema
 • Vragen worden beantwoord door de groep en bijgestuurd door vroedvrouw
 • Zorgverlener en zorgvrager leren mekaar beter kennen wat de zorgverlening ten goede komt
 • Vriendschappen en netwerken kunnen ontstaan wat vrouwen uit achterstandsituaties ten goede kan komen

Doelstelling:

Een gezonde start voor elk gezin!

Een individueel en groepstraject vanuit het zorgmodel Centering Pregnancy:

 • zorgtraject op maat van elke vrouw en haar gezin
 • lage financiële drempels
 • zelfzorg stimuleren
 • verhogen van kennisniveau
 • groepsondersteuning en uitwisseling

Werking:

Het zwangerschapstraject De Kiem bestaat uit maandelijkse groepssessies die begeleid worden door een vaste vroedvrouw. De vroedvrouw die een groep opstart, begeleidt deze groep doorheen de ganse zwangerschap. Een groep bestaat uit maximum tien zwangere vrouwen met een gelijkaardige zwangerschapstermijn.

Er vinden 8 groepslessen plaats, waarvan 7 prenataal en 1 postnataal. De eerste groepssessie start rond 12 weken zwangerschap. De vrouwen zijn op dat ogenblik tussen de 10 en 14 weken zwanger. Er zit dus steeds een speling van max. 4 weken op de uitgerekende zwangerschapsdatum van de vrouwen van eenzelfde groep.

Aansluitend op een groepssessie, wordt ook een individueel consult gepland bij de vroedvrouw, de huisarts of de gynaecoloog, afhankelijk van de periode in de zwangerschap. Patiënten zijn echter niet verplicht om bij elke zorgverlener in het centrum op consultatie te komen. Patiënten kunnen ook een eigen huisarts of gynaecoloog hebben die hen verder opvolgt tijdens de zwangerschap. Het volgen van het groepssessies en de individuele consulten bij de vroedvrouw zijn echter wel een voorwaarde om in te stappen in het traject.

Naast een medische opvolging, kunnen de zwangere vrouwen ook terecht bij de kansenwerker van Huis van het Kind. Elk gezin dat niet de draagkracht of vaardigheden heeft om een aantal noden en hulpvragen zelfstandig op te nemen, of onvoldoende omkadering geniet, kan er terecht voor een intensieve begeleiding doorheen de zwangerschap

Contactgegevens

Zwangerschapscentrum De Kiem - dekiem@wgcdevlier.be