Wie is wie?

Het EXPOO-team bestaat uit:
Annelies Bergmans, Kirsten De Saeger, Sofie Eerlings, Ivan Pauwels en Nele Travers.

teamfoto 2020

Annelies Bergmans

 • Opleiding: Maatschappelijk assistent
 • Achtergrond: coördinator dienst voor onthaalouders, stafmedewerker kinderzorg Reddie Teddy, pedagogische coach in de Kinderopvang
 • Contactpersoon voor: opvoedthema's, Groeimee.be, sprekersdatabank, Radio EXPOO en Week van de Opvoeding
 • annelies.bergmans@opgroeien.be
 • 0476 64 63 07

Kirsten De Saeger

 • ​Opleiding: Master in de pedagogische wetenschappen

 • Achtergrond: Landelijke Kinderopvang; Kraamzorg Landelijke Thuiszorg
 • Contactpersoon voor: Huizen van het Kind, thema's prenataal ouderschap en sociale cohesie
 • kirsten.desaeger@opgroeien.be
 • 0498 33 76 01

Sofie Eerlings

Sofie
 • Opleiding: Master in de talen: Nederlands - Engels
 • Achtergrond: leerkracht en coördinator opvoedingsondersteuning Brussel
 • Contactpersoon voor: Vormingen,  Opvoedingsondersteuning, Ouders van jongeren, Nieuwe Autoriteit, Online dienstverlening
 • sofie.eerlings@opgroeien.be
 • 0479 55 35 65

Ivan Pauwels

 • Opleiding: master in de klinische psychologie
 • Achtergrond: jeugdwerker in een multiculturele wijk, stafmedewerker in de Bijzondere Jeugdzorg, opvoedingsconsulent en consulent Huizen van het Kind voor  Kind en Gezin Antwerpen
 • Contactpersoon voor: Huizen van het Kind, participatie en progressief universalisme
 • ivan.pauwels@opgroeien.be
 • 0492 74 73 53

Nele Travers

 • Opleiding: Master in de pedagogische wetenschappen
 • Achtergrond: pedagogisch verantwoordelijke in de Bijzondere Jeugdzorg; opvoedingsconsulent; stafmedewerker Kind en Gezin (kindermishandeling en opvoedingsondersteuning)
 • Verantwoordelijke bij EXPOO
 • Contactpersoon voor: Huizen van het Kind, Praktijkbeschrijvingen Opvoeding- en Gezinsondersteuning, thema sociale steun en cohesie, thema samenwerking welzijn en onderwijs, thema geïntegreerde netwerken met impact, thema gezinnen met migratiegeschiedenis en internationale werking.
 • nele.travers@opgroeien.be
 • 0496 59 52 15

Reflectiegroep

Minimaal drie keer per jaar komt een reflectiegroep samen. Deze reflectiegroep heeft drie functies:

 1. De reflectiegroep houdt de vinger aan de pols wat betreft maatschappelijke evoluties inzake opvoeden,opvoedings- en gezinsondersteuning. De reflectiegroep stimuleert een brede en innovatieve invulling van ondersteuning zodat deze blijft aansluiten bij de behoeften van ouders en kinderen.
 2. De reflectiegroep  bewaakt de kwaliteit van EXPOO’s dienstverlening, de wetenschappelijke onderbouwing en de maatschappelijke relevantie ervan.
 3. Opvoedings- en gezinsondersteuning wordt niet gerealiseerd vanuit één partner. Daarom richt EXPOO zich tot een zo ruim mogelijk ‘werkveld’. De reflectiegroep is  een overlegplatform waar kennis en expertise van verschillende partners samenkomen om zo te komen tot een helikopterzicht op opvoeden en opvoedingsondersteuning. 

De reflectiegroep is een vaste groep mensen, maar naargelang het thema van het overleg kunnen er extra experten worden uitgenodigd. De leden van de groep nemen deel vanuit persoonlijke expertise en niet als vertegenwoordiger van organisaties, maatschappelijke domeinen of sectoren.

Volgende personen zijn vaste leden van de reflectiegroep:

 • Cherline De Maeght, Klasse 
 • Yves Debbaut, Kind en Gezin, Team geïntegreerd gezinsbeleid
 • Sofie Delcourt, VVSG
 • Hilde Haerden, CampusO3 Genk
 • Kristien Nijs, Odisee, Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen
 • Leen Ackaert, Kinderrechtencommisariaat
 • Inne Van de Ven, Samvzw
 • Hilde Timmermans, Gezinsbond
 • Karla Van Leeuwen, Universiteit Leuven
 • Dirk Van Noten, Vereniging van Vlaamse Provincies en voorzitter OCMW Heist-op-den-Berg
 • Hans Cools, De Ambrassade
 • Katrijn Kelchtermans, Kind en Gezin, intersectorale medewerker

 

EXPOOL

Vanuit het brede werkveld engageerden volgende personen zich om klankbord te zijn voor de werking van EXPOO.  Via een virtueel platform legt EXPOO deze groep vragen en topics voor.

 • Catherine Appermont, Huis van het Kind Hasselt
 • Sigrid Arents, Huis der Gezinnen Brussel
 • Patrick Blondé, CKG 't Kapoentje, Oostende
 • Karlien Craps, Domo vzw
 • Veerle Decorte, Expertisecentrum Kraamzorg De Kraamvogel, Antwerpen
 • Rosheen Demaret, zonecoach onderwijs, opvoeding en jeugd, Gent
 • Eva Faes, coördinator Huis van het Kind Merelbeke-Melle
 • Gerlinde Geerits, onthaalhouder via LKO, Koersel
 • Katrien Lauwereys, OTA Vlaams-Brabant
 • Leslie Libaers, Huis van het Kind Geraardsbergen
 • Trees Schaumont, VCLB Meetjesland
 • Hilde Schockaert, inclusiecoach Gent
 • Griet Suys en Sanâa Zerouali, pedagogisch ondersteuners kinderopvang Leren@Vaart