Werken met groepen: Groepsdynamica

Tijdens deze vorming verdiepen we ons in de algemene kenmerken en werkzame elementen in het werken met groepen en krijgen deelnemers handvatten en een denkkader om een constructieve, positieve en oplossingsgerichte groepscultuur te creëren.

De vorming is interactief en activerend, zodat we voldoende aandacht en ruimte kunnen geven voor toepassing in de eigen praktijk van de deelnemers. We trachten maximale inspiratie, concrete tools en ervaringsgerichte methodieken te bieden op maat van de groep, terwijl er plaats is voor reflectie en ondervinding. 

Vragen die we samen zullen beantwoorden zijn onder meer:

  • Wat is de meerwaarde om aan de slag te gaan met groepen? 
  • Hoe kan je 'oplossingsgericht werken' met ouders, ouders (opnieuw) in een actieve rol plaatsen en uitnodigen om samen mogelijkheden te construeren?

Daarnaast staan we stil bij de houding van de begeleider tijdens het werken met groepen:

  • Hoe ervaar je welk mandaat je krijgt van ouders?
  • Hoe ga je om met weerstand of spanningen vanuit de groep?

Een blik op het programma:

- De kracht van de oudergroep
- Werkzame ingrediënten en tools voor de effectieve groepswerker die de kracht van de groep
  optimaal wil benutten
- Het creëren van een veilig, positief en werkbaar groepsklimaat
- Handvatten, inspiratie en een denkkader om een constructieve, positieve en oplossingsgerichte 
  groepscultuur te creëren. Wat met weerstand? Hoe mensen in groep helpen om zichzelf te helpen?
  Hoe mensen uitnodigen om samen mogelijkheden te construeren? Hoe mensen (opnieuw) in een
  actieve rol plaatsen en keuzemogelijkheden installeren? Hoe emancipatorisch en empowerend
  werken?
- Wat met voortdurend klagen, het steeds opeisen van het forum, het steeds vragen naar pasklare
  antwoorden, het alles in vraag stellen? En hoe al deze verschillende samenwerkingsrelaties
  (ouder-groepswerker-groep) verbinden?
- Werken met thuisopdrachten
- Een mogelijke structuur voor een bijeenkomst

Vragen of meer informatie
EXPOO
Onze medewerkers zijn zeer mobiel. We voorzien daarom geen telefoonpermanentie.
Betalingsgegevens

Rekeningnummer: BE27 3751 1172 4073

Ondernemingsnummer: BE 0886 886 638

Organisator
Expoo
Hogeschool Gent
Datum

Vrijdag 26 oktober te BRUSSEL van 9u30 tot 16u30. (onthaal vanaf 9u)

Locatie

Kind en Gezin-academie, Hallepoortlaan 27, 1060 Brussel

Trainer

Sven Bussens, Hogeschool Gent

Doelgroep

Voor iedereen die aan de slag is of wilt starten met groepsaanbod

Prijs

80 euro, broodjeslunch inbegrepen