Werk maken van toegankelijkheid

door Jef Scheirlinck


Drempels die de toegankelijkheid belemmeren voor een diversiteit aan gezinnen zijn van allerlei aard. Ze situeren zich zowel voor als na de deur. Voorzieningen zijn zich daar zelf niet altijd ten volle van bewust. We ontwikkelden allerlei methodieken (spelen, analyselijsten, ervaringsoefeningen, …) om de reflectie over toegankelijkheid, respect voor diversiteit en het eigen dagelijkse handelen te stimuleren zowel bij leidinggevenden als bij teams. Hoe geef je elk gezin het gevoel werkelijk welkom te zijn en erbij te horen? Deze centrale vraag zette heel wat interessante processen in gang in de 20 voorzieningen die VCOK begeleidt in dit project in opdracht van VVSG.

Link en opportuniteiten voor je Huis van het Kind

Het project ‘Leren op de werkvloer – toegankelijke kinderopvang’ wil kinderopvangvoorzieningen laten reflecteren over hun toegankelijkheid voor en na de deur. Vanuit die reflectie ondernemen ze acties om drempels weg te werken. 
VCOK begeleidt 20 voorzieningen in opdracht van VVSG in dit project. 

Waarom kan deze deelsessie inspirerend zijn voor jou?

We probeerden heel wat methodieken uit die ook voor andere voorzieningen heel erg bruikbaar kunnen zijn zowel om het onderwerp bespreekbaar te maken als om te laten reflecteren over de eigen praktijk. De processen en ervaringen van de 20 kinderopvangvoorzieningen zijn inspirerende cases: welke ‘ontdekkingen’ deden zij? Waar liepen ze tegenaan? Hoe proberen ze dit voor vele begeleiders moeilijke en meer beladen thema bespreekbaar te maken? Hoe proberen ze iedereen mee te krijgen? …

Contact

Jef SCHEIRLINCK - VCOK - info@vcok.be 
www.vcok.be 

Focus van deze deelsessie

Levensdomein

levensdomein kinderopvang

Kamer

congres kamer participatie
logo VCOK