Werelddag van Verzet tegen Armoede

  • 13 oktober 2017

17 oktober is de Werelddag van Verzet tegen Armoede. Het thema dit jaar 'Gezondheid verdraagt geen uitstel' wil aanzetten tot bewustwording en drempels tot gezondheidszorg wegwerken voor mensen in armoede. Want 1 op 8 mensen met een laag inkomen stelt gezondheidszorg uit door financiële drempels. 

Meer over het thema, de campagnespot, lokale acties en beleidsvoorstellen vind je op de actiepagina.

De gezondheidspublicatie, geschreven voor deze campagne, geeft een stem aan mensen met een laag inkomen.