Week van de Geletterdheid van 9 tot 15 september

  • 4 september 2019

De Week van de Geletterdheid loopt van 9 tot 15 september 2019. 1 op de 10 ouders in Vlaanderen is laaggeletterd. Zij hebben moeite met lezen, schrijven, rekenen en de digitale wereld. Vaardigheden die je nodig hebt om goed te kunnen functioneren en participeren in de maatschappij. Deze vaardigheden zijn ook cruciaal om je kinderen te helpen groeien en ontwikkelen. En om betrokken te zijn bij de school.

De Week van de Geletterdheid 2019 focust op het versterken van ouders met kinderen in het kleuter- en lager onderwijs.  Door te werken aan de geletterdheidsvaardigheden van ouders verhoog je hun kansen én die van hun kinderen. Hierop inzetten is belangrijk om te voorkomen dat laaggeletterdheid van generatie op generatie wordt doorgegeven. En natuurlijk zijn diezelfde tips ook bruikbaar als je werkt in de gezins- en opvoedingsondersteuning.

Plan je een actie tijdens de campagne? Werk je samen met een Centrum voor Basiseducatie of leid je ouders toe naar dit aanbod? Je kan beroep doen op het campagnemateriaal.

Kind en Gezin en de andere partners die de campagne vorm geven, maakten vorig jaar een themapagina op expoo.be. Daar vind je informatie, inspiratie, een herkenningswijzer en een mooie getuigenis van de werking 'Mama Leert' in Turnhout.