Website met informatie voor mantelzorgers

  • 13 april 2018

De Vlaamse regering besliste vorig jaar in het kader van het Vlaams mantelzorgplan om 300.000 euro in te zetten voor de oprichting van het Vlaams Expertisepunt Mantelzorg. Het expertisepunt lanceerde recent zijn website www.expertisepuntmantelzorg.be. In een eerste fase biedt de website informatie voor de mantelzorgers zelf. Later groeit de website ook uit tot een portaal voor professionelen, met informatie op maat die hen helpt mantelzorgers te ondersteunen.