'We slagen er beter in om iedereen, tot op wijkniveau, te bereiken'

Door Veerle Decorte - ECK De Kraamvogel

 

De Kraamvogel vzw is één van de zes expertisecentra Kraamzorg in Vlaanderen. Onze hoofdopdracht is expertise delen rond de periode van zwangerschap, geboorte en kraamtijd in de Huizen van het Kind van de provincie Antwerpen. In de Stad Antwerpen zijn we ook kernpartner van het samenwerkingsverband Huizen van het Kind. Daarnaast houden we de perinatale regie. Dat betekent dat we stadsbreed waken over een verspreid, kwaliteitsvol en evenwichtig aanbod in de verschillende Huizen, met een spreekuur rond zwangerschap en geboorte, en workshops en ontmoetingsmomenten voor aanstaande en jonge ouders. We houden ook het overzicht over alle activiteiten voor ouders in de periode voor en vlak na de geboorte van hun kind. Verder zijn we het aanspreekpunt voor professionals die een perinatale activiteit willen organiseren in de Huizen van het Kind. 

De werking verloopt via fysieke huizen, en op vele vlakken zien we een meerwaarde in die samenwerking. Ouders kunnen bijvoorbeeld een sociaal netwerk uitbouwen, en die netwerkmogelijkheden kunnen gebruikt worden om hen te ondersteunen. Het beleid krijgt meer oog voor de belangen van zwangere vrouwen, ook diegene in kwetsbare posities. Verder kunnen we voor de hele stad communiceren met – en ook over – de doelgroep. Proportioneel universalisme wordt als werkingsprincipe gehanteerd, wat betekent dat er een kwaliteitsvol aanbod voor een brede doelgroep is: we slagen er beter in om iedereen, tot op wijkniveau, te bereiken. Als dat nodig is, kunnen we gezinnen vlotter doorverwijzen en kunnen professionele partners intenser met en rond een gezin samenwerken. Zo kunnen we een warme plek zijn waar àlle ouders – en toekomstige ouders – met hun vragen en bezorgdheden terechtkunnen.