Wat werkt bij migrantenjeugd ?

Auteur :

K. Mutsaers en D. Ince

Jaar van publicatie :

2010

Thema :

Opvoeden en de omgeving

Type :

Document


Korte beschrijving:

Een aantal voornamelijk Amerikaanse studies laat zien dat generieke interventies (de zogenaamde A-interventies), die ontwikkeld zijn op basis van onderzoek onder de autochtone bevolking, op zich ook positieve effecten kunnen hebben bij jeugd en ouders met een migratie geschiedenis. Naar de effecten van cultuursensitieve interventies (de zogenaamde B- en C-interventies) is veel minder onderzoek gedaan. Wel is bekend dat het aanpassen van interventies aan verschillende groepen een positieve invloed heeft op de acceptatie door, het bereik van en het behoud van deelname van migrantengroepen en ook daardoor mogelijk de effecten kan versterken.

In dit document wordt ingegaan op de vraag ‘Wat werkt bij migrantenjeugd?’ Voor het beantwoorden van deze vraag is gebruik gemaakt van de recent verschenen ‘Meetladder Diversiteit Interventies’ (Pels, Distelbrink & Tan, 2009) . Deze meetladder omvat tien aandachtspunten die van belang zijn bij het beoordelen van de diversiteitgevoeligheid van een interventie. Daarnaast is gebruik gemaakt van verschillende nationale en internationale (overzichts)studies op het gebied van hulpverlening en preventie bij etnische minderheidsgroepen1 (waaronder Griner & Smith, 2006; Huey & Polo, 2008; Barlow, Shaw & Stewart-Brown, 2004).

Dit document is onderdeel van het themadossier ‘Diversiteit in opgroeien en opvoeden’. Het gehele dossier is in te zien op www.nji.nl.

Reageer op dit artikel
1 + 0 =
Los deze simpele mathematische vraag op en geef het resultaat in. Bijvoorbeeld voor 1+3, vul je 4 in.