Wat werkt bij het voorkomen en terugdringen van onderwijsachterstanden

Auteur :

K. Mutsaers e.a.

Jaar van publicatie :

2013

Type :

Document


Om onderwijsachterstanden te voorkomen is het cruciaal om op jonge leeftijd in de voorschoolse periode in te grijpen. Programma’s in de voor- en vroegschoolse periode kunnen zowel binnen het gezin als binnen een kinderdagverblijf, peuterspeelzaal of school worden uitgevoerd. Over het algemeen behalen laatstgenoemde programma’s betere resultaten. Om onderwijsachterstanden bij oudere kinderen terug te dringen, behalen programma’s als de verlengde schooldag, schakelklassen, naschoolse opvang en vakantiekampen bescheiden resultaten. In deze tekst wordt in de eerste paragrafen uitgebreid ingegaan op wat werkt bij het voorkomen van onderwijsachterstanden op jonge leeftijd. In paragraaf 4 wordt aandacht besteed aan wat werkt bij het terugdringen van onderwijsachterstanden op oudere leeftijd.