Warme steden en gemeenten

  • 12 juni 2019

In 5 Vlaamse steden ( Brugge, Gent, Leuven, Genk en Turnhout) liep een pilootproject 'Warme Steden en gemeenten', getrokken door Gezond Leven. Deze steden zetten het welbevinden van kinderen en jongeren hoog op de agenda.  De resultaten vind je op de website.

Zelf warme stad of gemeente worden? 
Stel je stad of gemeente kandidaat om ondersteuning te krijgen. Dat kan van 10 mei tot 1 juli 2019. Motiveer waarom je een Warme Stad of Gemeente wil worden. 

Er zullen 30 nieuwe Warme Steden en Gemeenten kunnen starten. Fonds GavoorGeluk en Gezond Leven maken samen met de Logo’s een selectie en maken de verkozen kandidaten bekend op 19 augustus 2019. De selectie gebeurt op basis van jullie motivatie (speelt die in op de lokale noden, zijn er al samenwerkingen met andere organisaties, zit geestelijke gezondheid al vervat in het beleid van de stad of gemeente …) en de spreiding over Vlaanderen. Intergemeentelijke samenwerking is ook een pluspunt.

Meer info op de website van Gezond Leven