WAI-NOT, toegankelijk internet voor iedereen

vzw WAI-NOT

Organisatie

WAI-NOT, project van KlasCement, afdeling Communicatie bij Onderwijs en Vorming

Werkdomeinen

Kinderen met specifieke behoeften

Contactgegevens

Koning Albert 2 laan 15 in 1210 Brussel
 

Email: info@wai-not.be

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/vzw-wai-not/
Url: http://www.wai-not.be
Url: http://www.wai-not.org

Omschrijving

WAI-NOT biedt een toegankelijk website voor jongeren die behoefte hebben aan extra ondersteuning. Het aanbod varieert van educatief tot (re)creatief, informatief en zeker interactief. 

Tot onze doelgroep behoren jongeren die moeilijk of niet kunnen lezen en schrijven. We gebruiken een duidelijk verstaanbare taal ondersteund door tekstmarkering, spraak en afbeeldingen. Communiceren kan evengoed met taal als met pictogrammen of in een combinatie van beiden. We zorgen voor een vaste en duidelijke structuur met een overzichtelijke layout. Een link of reclame die je omleidt naar andere websites vind je niet in WAI-NOT. Jongeren met een verstandelijke beperking of een meervoudige beperking waaronder visuele, motorische en verstandelijke beperking, komen zeker aan hun trekken in onze laagdrempelige website.

Kostprijs

Tarief: € 150

Regio

Vlaanderen