Waarom online ondersteuning?

  • Fysische nabijheid in face-to-facecontacten blijkt niet langer een absolute voorwaarde te zijn voor kwaliteitsvolle ondersteuning. Dankzij de afstand en de eventuele anonimiteit kan online een zeer indringende vraag gesteld worden en kan een werkalliantie tussen vrager en professional gerealiseerd worden die niet altijd mogelijk is binnen een face-to-facecontact;
  • Door het inzetten van onlinetoepassingen ontstaan kansen tot nieuwe samenwerkingsverbanden, over domeinen heen.
  • Via online dienstverlening kan preventie en ondersteuning meer geïntegreerd worden in het leven van gezinnen. Die kunnen zelf meer informatie opzoeken en hoeven niet voor elk antwoord een face-to-face-afspraak te maken;
  • Er is bij online dienstverlening een verschuiving in de verhouding tussen de professional en ouder(s).  Een ouder kan zelf kiezen hoe een gesprek verloopt en heeft hij meer tijd om na te denken over doelen en de aanpak. Daarnaast kunnen ouders door een breder aanbod kiezen welke methode van hulp zij prettig vinden. Dat geeft hen meer zeggenschap over de ondersteuning die zij krijgen.
  • Sociale professionals stellen vragen als: draagt mijn ondersteuning bij aan maatschappelijke verandering, ontwikkeling en sociale cohesie? Draagt mijn ondersteuning bij aan het verbeteren van ontwikkelingskansen van mesen en het ondersteunen en versterken (empowerment) van mensen bij het omgaan met hun opvoedvragen? En hoe match dit met online ondersteuning en technische innovatieprocessen? Maar juist in die processen is de match tussen technologie en sociaal domein te vinden: empowerment is niet 'jij hebt de oplossing voor mij' of ' daar is een app voor', maar ' ik kan het zelf' en ' dit helpt mij'. Door ouders in posities te brengen als mede-ontdekkers worden innovaties echt bruikbaar en zijn er meer kansen dan ooit voor hun regie en empowerment. Immers kinderen, jongeren en ouders leveren waardevolle informatie over wat zijn nodig hebben en wat voor hen werkt.
  • Meer dan ooit zijn er kansen voor innovatie. Neem dus het perspectief van de ouder(s) en het gezin als uitgangspunt, ondersteund door een community van professionals en betekenisvolle digitale tools.
Het proces van innoveren