Waarom is voorlezen belangrijk?

Voorlezen heeft tal van positieve effecten op de ontwikkeling van kinderen. Zowel op emotioneel, cognitief als sociaal vlak. Voorlezen draagt bij tot een betere taal- en leesvaardigheid van het kind. Hoe vroeger en regelmatiger kinderen worden voorgelezen, hoe groter de voordelen zijn.

Hieronder de voordelen op een rijtje:

Emotionele ontwikkeling

Voorlezen prikkelt de fantasie en nieuwsgierigheid van kinderen. Door samen met kinderen in een verhaal te duiken, komen ze in een andere wereld terecht en leren ze nieuwe en onbekende dingen kennen. Hun dagelijkse wereld wordt groter, ze kunnen meeleven en zich identificeren met personages. Verhalen kunnen kinderen blij en vrolijk maken, maar ze kunnen ook gevoelige thema’s zoals ziekte, verlies en dood bespreekbaar maken. Boeken kunnen een goede aanleiding zijn om na het voorlezen te praten over emoties zoals angst en verdriet. Ook zorgt voorlezen voor rust, ontspanning en structuur in de dag van kinderen. Een verhaaltje voor het slapengaan is daar een mooi voorbeeld van.

Taalontwikkeling en geletterdheid

15% van de Vlaamse bevolking is laaggeletterd. Voorlezen heeft een bewezen positief effect op de ontwikkeling van taalvaardigheid, leesvaardigheid en ontluikende geletterdheid. De zinsbouw, de opbouw van verhalen en het woordgebruik zijn anders dan die in het dagelijkse taalgebruik. Voorlezen verrijkt dus de woordenschat en draagt bij tot een beter taalgevoel en taalbegrip. Kinderen die op jonge leeftijd regelmatig voorgelezen worden, leren later sneller zelf lezen en hebben minder moeite met spellen en begrijpend lezen. Ook op vlak van concentratie en rekenvaardigheid is er een merkbare positieve invloed. Die effecten duren tot ver in het basisonderwijs.
Lees hier meer over de taalontwikkeling van kinderen.

Meertalige omgeving

Vandaag de dag groeien heel veel kinderen op in een meertalige omgeving. Ouders die met hun kinderen de taal spreken die ze het best beheersen, geven hun kinderen een goede basis mee. Zowel voor de ontwikkeling van hun moedertaal als voor de Nederlandse taalontwikkeling. Respect en aandacht voor de thuistaal is een belangrijke pijler van een pedagogisch uitgebouwd voorleesbeleid. Moedig ouders aan om te zingen, te vertellen en voor te lezen in hun moedertaal.

Vroeg beginnen – lang doorgaan

Door liedjes te zingen en verhalen te vertellen voor baby’s en te praten over de prenten met peuters en kleuters raken kinderen al vroeg vertrouwd met voorlezen. Wanneer ze het een fijne gewoonte vinden, kan hun belangstelling én goesting toenemen waardoor ze nog vaker worden voorgelezen.  Deze kinderen ontwikkelen zo een voorsprong in hun taalgevoeligheid en -vaardigheid. Het is daarom belangrijk om zoveel mogelijk kinderen zo vroeg mogelijk positieve leeservaringen mee te geven. Dit verhoogt hun kansen op betere leerprestaties in de lagere school. Een investering die ook economisch loont, zegt Nobelprijswinnaar economie James Heckman. Want remediëren op latere leeftijd is tot 40% duurder dan investeren in jonge kinderen. Taalachterstand is later moeilijker weg te werken, ook dat is bewezen in wetenschappelijk onderzoek.

Maar ook als kinderen zelf kunnen lezen, blijft voorlezen veel voordelen hebben. Tijdens elke fase in de ontwikkeling van een kind biedt het voorlezen van boeken en verhalen nieuwe mogelijkheden en prikkels om zelf te lezen. Voorlezen focust op ontspanning en geeft in het bijzonder leesplezier aan kinderen die moeite hebben met lezen. 
Lees hier meer over de fases in de leesontwikkeling van kinderen en hoe je daar als voorlezer op in kan spelen.

Voorlezen heeft dus ontzettend veel voordelen. Maar boven alles is voorlezen een leuk moment. Leuk omwille van het verhaal, de aandacht voor elkaar en het gezellig samen zijn.

Meer over de voordelen van voorlezen bij Iedereen Leest.