Waarom inzetten op kunst en cultuur ?

Waarom inzetten op kunst en cultuur?

Kunst en cultuur dragen bij tot de kwaliteit van je dienstverlening. Als je in de kinderopvang samenwerkt met een expert muzikale expressie bij jonge kinderen, verhoogt je gehele kwaliteit van kinderopvang (zie ook het pedagogisch raamwerk MeMoQ). Je werkt meteen op diverse ervaringsgebieden van jonge kinderen. 

Voor de Huizen van het Kind biedt samenwerking met culturele actoren heel wat kansen om de diversiteit van je aanbod te vergroten, de toegankelijkheid te verbeteren,… wat bijdraagt tot de gehele kwaliteit van je dienstverlening voor gezinnen en kinderen (zie ook de Roadmap Huizen van het Kind) .