Vrijwillige Impuls voor en door jeugd en gezin

Auteur :

Movisie en NJI

Jaar van publicatie :

2009

Thema :

Ondersteuning

Type :

Document

Korte beschrijving:

Het document brengt een verslag van de verkenning uitgevoerd door Movisie en het NJI in opdracht van het ZonMW.  Het brengt kennis aangaande de inzet voor en door jongeren alsook kennis over de inzet voor en door gezinnen.  Daarbij is zowel naar de methodes zelf als naar de randvoorwaarden gekeken.

Een tweede document is het programmavoorstel (Nederland)

Op basis van veldconsultatie en verzameling van good practices zijn de onderzoekers tot een schaal gekomen gaande van ‘het gewone omgaan met elkaar in de village-omgeving’ tot ‘de gerichte inzet op een hulpvraag door professionals’. Vanuit deze context werd de informatie geanalyseerd en zijn aanbevelingen geformuleerd.

Achtereenvolgens hebben auteurs het over :

  • een schets van algemene feiten en cijfers, trends en ontwikkelingen in het vrijwilligerswerk.
  • signalen uit het veld door deskundigen uit de ondersteuningsstructuur en de (landelijke) vrijwilligersorganisaties.
  • een overzicht van de good practices 
  • bronnenoverzicht met documenten en websites