Vragen over antwoorden. Onderzoek naar de effecten van en tevredenheid over online opvoedingsadviezen

Auteur :

Ouders Online

Jaar van publicatie :

2009

Thema :

Ondersteuning

Type :

Document


Korte beschrijving:

Uit het onderzoek is gebleken dat de 48 respondenten van de enquête die de afgelopen twee jaar een persoonlijk antwoord hebben gekregen op hun vraag een gemiddeld rapportcijfer van 7,9 hebben gegeven. 60,9% geeft aan dat ze het eens zijn met de stelling dat ze door het advies meer nadenken over hoe hun kind zich voelt. Dit advies heeft er bij 43,5% van de ouders nog niet toe geleid dat hun kind zich meer is gaan gedragen zoals de respondent het zou willen. Er kan gezegd worden dat er een bewustwording is ontstaan, maar dat het advies in veel gevallen bij de respondenten nog niet heeft geleid tot een kennelijk door de respondent gewenste gedragsverandering bij het kind. Bovendien is uit het onderzoek gebleken dat er een (niet significant) verband bestaat tussen het toegekende rapportcijfer van de respondent en de mate waarmee men het eens was met de stelling “Door het advies zoek ik vaker naar informatie wanneer ik iets wil weten over het gedrag van mijn kind.” Naarmate men het meer eens is met deze stelling, wordt het gemiddelde rapportcijfer hoger.