Vormingsmodule "Werken met groepen"

EXPOO organiseert een vormingsmodule “Werken met groepen”.
De module bestaat uit een algemene dag rond werken met groepen en omgaan met groepsdynamica. Deze dag is verplicht voor alle deelnemers. Nadien hebben deelnemers de keuze om deel te nemen aan een extra dag rond het opzetten van een oudercursus en/of een dag rond ervaringsgericht groepswerk.

Dag 1: Groepsdynamica

Tijdens de eerste dag verdiepen we ons in de algemene kenmerken en werkzame elementen in het werken met groepen. Wat is de meerwaarde om aan de slag te gaan met groepen? Hoe kan je oplossingsgericht werken met ouders? Hoe bepaal je je groepssamenstelling? 
Daarnaast staan we stil bij de houding van de begeleider bij het werken met groepen. Hoe ervaar je welk mandaat je krijgt van ouders? Hoe ga je om met weerstand of spanningen vanuit de groep?
Begeleiding: Sven Bussens, Hogeschool Gent

Dag 2: Het opzetten van een oudercursus

Een oudercursus is een reeks bijeenkomsten waarin ouders informatie krijgen, discussiëren, ervaringen uitwisselen en vaardigheden oefenen i.v.m. de opvoeding. Een oudercursus bestaat uit een reeks bijeenkomsten met een min of meer vaste groep ouders met één of twee vaste begeleiders.

Inhoud: 
- Theoretisch modellen om naar moeilijk gedrag en opvoeding te kijken (sociale leertheorie, piramide van ouderlijk gezag)
- Het inrichten en begeleiden van een oudercursus
- Inhoud van een oudercursus, thematische verdieping (straffen en belonen, sociale vaardigheden, hechting)

In de training is er een combinatie van theoretische kaders, ervaringen van de deelnemers en het toepassen van de aangebrachte vaardigheden en kaders.
Begeleiding: Sven Bussens, Hogeschool Gent

Dag 3: Ervaringsgericht groepswerk

In ervaringsgericht groepswerk komen ouders of ouders en kinderen onder begeleiding van een groepswerker of begeleider één of meerdere keren samen. ‘Opvoeden’ vormt de insteek van het groepswerk. De ervaringen van de deelnemers staan centraal.

Inhoud: 
- Maatschappelijke kwetsbaarheid?
- Ervaringsgericht groepswerk met maatschappelijk kwetsbare groepen: inrichting, begeleiding en toeleiding.
- Theoretische kaders voor de opzet van ervaringsgericht groepswerk
- Uitwisseling ervaringen in het werkveld

De vorming bestaat uit een interactieve werkvorm (rollenspel/ervaringsuitwisseling).
Begeleiding: Marjan Blokland

 

Meer informatie of vragen?
EXPOO
Onze medewerkers zijn zeer mobiel. We voorzien daarom geen telefoonpermanentie.
Organisator
logo expoo klein.jpg
Datum

Bij voldoende interesse wordt deze vorming opnieuw georganiseerd.

Trainer

Sven Bussens, Hogeschool Gent & Marjan Blokland

Doelgroep

Voor iedereen die aan de slag is of wil starten met een groepsaanbod.

Prijs

160€ (2 dagen) - 240€ (3 dagen) - broodjeslunch inbegrepen