Vormingen en trainingen

EXPOO organiseert over verschillende thema's vorming- en trainingssessies. Voor dit aanbod werkt EXPOO steeds samen met experten uit het werkveld.

Basismodule: Pedagogisch adviseren

Een tweedaagse training die bestaat uit een mix van theorie en praktijk over pedagogisch adviseren aan ouders van kinderen en jongeren.

Data: maandag 05 en 12 oktober 2020

Werken met groepen: Waakzaam zorgen voor tieners

Met deze 'Train de Trainer' voor professionelen leer je werken met oudergroepen vanuit het concept Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet binnen de Preventieve Gezinsondersteuning.  Deze driedaagse training is een praktische training om de methodiek te implementeren in de eigen voorziening. Je gaat aan de slag met de publicatie 'Waakzaam zorgen voor tieners'.

Data: dinsdag 29 september, dinsdag 6 oktober en dinsdag 13 oktober 2020

Online werken: competenties voor individuele opvoedingsondersteuning

Als je werkt met chat of email maar ook met beeldbellen, mis je soms lichaamstaal of mimiek van de ouder. Je moet extra je best doen om contact te maken en tegelijkertijd structuur aan te brengen in het gesprek. Van de ouder wordt een grote mate van zelfredzaamheid gevraagd. EXPOO wil i.s.m. de Arteveldehogeschool jou de mogelijkheid geven deze extra competenties op maat van jouw opdracht te verwerven.

Data: woensdag 30 september en vrijdag 9 oktober 2020

Werken met groepen: Ervaringsgericht werken

Tijdens deze actieve vorming verdiepen we ons in de kenmerken en werkzame elementen in het werken met maatschappelijk kwetsbare groepen vanuit het ervaringsgerichte.

Datum: donderdag 12 november 2020

Rots & Water© training

EXPOO biedt jullie de kans om de driedaagse Rots & Water© training te volgen in België. Rots en Water is een psychofysieke training die zich richt op de ontwikkeling van sociale competenties van kind, jongere en jong volwassene (4 - 18+), het voorkomen en aanpakken van pesten, weerbaarheid en seksueel geweld.

Data: maandag 23, dinsdag 24 en woensdag 25 november 2020

Werken met groepen: OO10-stress

EXPOO biedt i.s.m. Kwadraat (CAW Antwerpen vzw) een train-de-trainer aan om aan de slag te kunnen met de oudertraing OO10-stress voor ouders van tieners.

Datum: dinsdag 12 januari 2021

Werken met groepen: Eerste hulp bij emoties van tieners

Tijdens deze tweedaagse training van EXPOO i.s.m. UGent leer je om ouders van jongeren te ondersteunen in het omgaan met emoties vanuit de Zelf-Determinatie Theorie.

Bouwstenen voor lokale regie en samenwerking

Tijdens deze tweedaagse verdiepen we ons in verschillende regie-rollen, regie-opvattingen en over hun mogelijkheden en beperkingen om bij complexe maatschappelijke kwesties veranderingen op het terrein te realiseren. Sociale impact creëren vraagt een samenspel van diverse lokale actoren. 

Data: voorjaar 2021