Vormingen en trainingen

EXPOO organiseert over verschillende thema's vorming- en trainingssessies. Voor dit aanbod werkt EXPOO steeds samen met experten uit het werkveld.

Communiceren met ouders

In de vorming 'Communiceren met ouders' buigen we ons over hoe je als niet-opvoedingsdeskundige kan praten met ouders over het opvoeden van hun kind(eren).

Datum: donderdag 05 maart 2020

Werken met groepen: Eerste hulp bij emoties van tieners

Tijdens deze tweedaagse training van EXPOO i.s.m. UGent leer je om ouders van jongeren te ondersteunen in het omgaan met emoties vanuit de Zelf-Determinatie Theorie.

Data: maandag 9 en maandag 16 maart 2020

Werken met groepen: Ervaringsgericht werken

Tijdens deze actieve vorming verdiepen we ons in de kenmerken en werkzame elementen in het werken met maatschappelijk kwetsbare groepen vanuit het ervaringsgerichte.

Datum: vrijdag 24 april 2020

Werken met groepen: Waakzaam zorgen voor tieners

Met deze 'Train de Trainer' voor professionelen leer je werken met oudergroepen vanuit het concept Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet binnen de Preventieve Gezinsondersteuning.  Deze driedaagse training is een praktische training om de methodiek te implementeren in de eigen voorziening. Je gaat aan de slag met de publicatie 'Waakzaam zorgen voor tieners'.

Data: dinsdag 29 september, dinsdag 6 oktober en dinsdag 13 oktober 2020

Uitwisselingsdag mobiele begeleiding

Biedt jouw organisatie begeleiding aan huis in gezinnen? Of heb je interesse om kennis te maken met het concept van mobiele begeleiding met vrijwilligers?  Vrijwilligers werken binnen de context van het gezin. Vanuit gesprekken wordt samen met de ouders gezocht naar doelstellingen die men binnen de begeleiding zou willen bereiken.

Datum: dinsdag 10 maart 2020

Basismodule: Pedagogisch adviseren

Een tweedaagse training die bestaat uit een mix van theorie en praktijk over pedagogisch adviseren aan ouders van kinderen en jongeren.

Data: vrijdag 20 maart en dinsdag 24 maart 2020

Rots & Water© training

EXPOO biedt jullie de kans om de driedaagse Rots & Water© training te volgen in België. Rots en Water is een psychofysieke training die zich richt op de ontwikkeling van sociale competenties van kind, jongere en jong volwassene (4 - 18+), het voorkomen en aanpakken van pesten, weerbaarheid en seksueel geweld.

Data: maandag 23, dinsdag 24 en woensdag 25 maart 2020

Werken met groepen: OO10-stress

EXPOO biedt i.s.m. Kwadraat (CAW Antwerpen vzw) een train-de-trainer aan om aan de slag te kunnen met de oudertraing OO10-stress voor ouders van tieners.

Datum: dinsdag 12 mei 2020

Methodiekendoos Ouders in Huis & Kids in Huis

Hoe kan je ervoor zorgen dat je Huis van het Kind een plek voor en van ouders en kinderen en jongeren wordt. Tijdens deze dag leer je werken met de methodiekendoos 'Ouders in Huis' en 'Kids in Huis'.

Datum: dinsdag 23 juni 2020

Interesse voor een vorming?

Heb je interesse in een vorming die door EXPOO wordt georganiseerd? Laat het ons weten via dit formulier. 

Bij voldoende interesse zal EXPOO deze vorming opnieuw aanbieden en brengen we jou hiervan op de hoogte.

Werken met groepen

Een twee- of driedaagse vormingsmodule over het werken met groepen. Zowel groepsdynamica, het opzetten van een oudercursus als ervaringsgericht groepswerk komen aan bod.

Werken met groepen: Groepsdynamica

Tijdens deze praktische vorming verdiepen we ons in de algemene kenmerken en werkzame elementen in het werken met groepen binnen de Preventieve Gezinsondersteuning.

Ontmoeting en ontmoetingsplaatsen

Een tweedaagse vorming, aangeboden in samenwerking met het VCOK, over het organiseren van ontmoeting en ontmoetingsplaatsen.

Startdagen Huizen van het Kind

Om de startende Huizen van het Kind te ondersteunen organiseert EXPOO en Kind en Gezin in de loop van 2019 drie startdagen, waar we samen willen nadenken over hoe we de Huizen van het Kind kunnen uitbouwen tot laagdrempelige basisvoorzieningen voor en van gezinnen. 
De eerste startdagen vonden plaats in februari, de tweede reeks in juni. De derde reeks startdagen zal doorgaan in oktober en november 2019. Meer info na de zomer op de EXPOO- site.

Samenwerken in een netwerk

In deze workshop focussen we op samenwerken in je Huis van het Kind. Wanneer je gezinnen vanuit een geïntegreerde, inclusieve en participatieve werkwijze wil ondersteunen, moet je samenwerken. Dit is niet altijd gemakkelijk, zeker wanneer de partners talrijk en divers zijn. Maar samenwerking is een must, wil je het verschil maken voor gezinnen. Wat zegt de theorie over samenwerken en wat betekent het concreet voor jou?

Workshop 'Communiceren vanuit je Huis van het Kind'

Hoe breng je je boodschap en je aanbod van het Huis van het Kind tot bij de gezinnen?

EXPOO organiseert een actieve workshop over waarom, wat, naar wie en hoe je kan communiceren vanuit je Huis van het Kind.