Voorlees-aan-huis initiatieven in lerend netwerk

  • 3 oktober 2018

De voorbije 22 jaar zagen overal in Vlaanderen en Brussel diverse voorlees-aan-huisinitiatieven het levenslicht. Honderden vrijwilligers engageren zich om leesplezier door te geven in vele huisgezinnen. Iedereen Leest brengt nu de kennis en ervaringen van al deze initiatieven samen in een lerend netwerk. Tweemaal per jaar komt het lerend netwerk samen op een gastlocatie ergens in Vlaanderen of Brussel. Iedereen Leest bereidt de agenda voor op basis van de input van de deelnemers. Inzichten, ervaringen en struikelblokken worden besproken. Ook inspirerende sprekers of plaatsbezoeken komen aan bod. Het netwerk is een klankbord voor de deelnemers en het bevestigt hen in een blijvend pleidooi bij het lokaal beleid om blijvend te investeren in dergelijke initiatieven.

Wie interesse heeft om in het netwerk te stappen, kan Tania Van Acker van Iedereen Leest contacteren.

Meer lezen kan op de website.