Voorbeeld duidelijke communicatie creche

Hier een mooi voorbeeld van duidelijke communicatieplan van een creche naar laaggeletterde ouders.