Vooraankondiging 9de Vlaams Congres - 15 december 2016

  • 30 mei 2016

Ontmoeten en verbinden
Over het versterken van sociale cohesie in onze superdiverse samenleving

Sociale cohesie of de kleefkracht van de samenleving, is dit hét toverwoord voor een warmere maatschappij?
Eén van de grote doelstellingen van de Huizen van het Kind is het bevorderen van ontmoeting en sociale cohesie.
Welke rol kunnen de partners van de Huizen van het Kind daarin spelen? 
Op welke manier kunnen steunende netwerken rondom gezinnen gefaciliteerd worden?

Het 9de Vlaams Congres staat stil bij het belang, mogelijkheden en valkuilen van sociale steun en cohesie.  We brengen inspiratie bij elkaar en kijken hoe dit veel omvattend thema vertaald wordt naar dagelijkse praktijken.  Thematische lezingen, praktijkvoorbeelden, verhalen, videomontages, postersessies, .........bieden je frisse ideeën en mogelijkheden.

Noteer nu alvast 15 december 2016 in je agenda!
En we zijn ook op zoek naar inspirerende praktijkvoorbeelden.

Meer informatie vind je hier.