Vooraankondiging 10de EXPOO congres - 7 december 2017

  • 23 mei 2017

Elk gezin telt!

Een congres over proportioneel universalisme als basisprincipe van gezinsondersteuning.

Dat betekent:

Nadenken over een universele basisdienstverlening voor gezinnen in al hun diversiteit en op elk moment in hun leven.

Reflecteren over de schaal en de intensiteit van deze dienstverlening, opdat die maximaal aansluit op de noden, het niveau van kwetsbaarheid en de leefwereld van gezinnen.

Inzetten op het wegwerken van (gezondheids)ongelijkheden, om te komen tot een verbeterde en rijke leefomgeving voor gezinnen.

Kijken naar de rol van samenwerkingsverbanden zoals Huizen van het Kind.

De brug slaan tussen materiële en immateriële noden.

Dat betekent ook:

Een congres dat reeds voor de tiende keer inspirerende lezingen, boeiende praktijkvoorbeelden en gedreven mensen bij elkaar brengt.

Een feesteditie met spannende en ontspannende extra’s.

Ontmoeten en uitwisselen, denken en delen met elkaar.

Noteer donderdag 7 december 2017 alvast voor een boeiend en feestelijk EXPOO congres!