Vlaamse Migratie- en Integratiemonitor 2018 en survey Samenleven in Diversiteit 2017 - Persbericht van Vlaamse overheid

  • 11 mei 2018

Het Agentschap Binnenlands Bestuur en Statistiek Vlaanderen publiceerden de derde editie van de Vlaamse Migratie- en Integratiemonitor en de eerste editie van de survey Samenleven in Diversiteit (SID-survey). Beide instrumenten dragen bij tot het beter begrijpen en kennen van de diversiteit die Vlaanderen kenmerkt. De Vlaamse Migratie- en Integratiemonitor bundelt administratieve en andere statistische gegevens over migratie- en integratieprocessen van vreemdelingen en personen van buitenlandse herkomst in Vlaanderen.

Vlaanderen wordt gekenmerkt door een groeiende diversiteit. Niet alleen stijgt het aantal vreemdelingen en personen van buitenlandse herkomst, ook de interne verscheidenheid bij deze groepen neemt toe. Een beleid afstemmen op deze superdiversiteit begint met het kennen en begrijpen ervan. Om een efficiënt beleid te kunnen voeren, worden allerlei data verzameld rond dit thema. Meer informatie hierrond kan je vinden op de website van Vlaanderen.be.

De Vlaamse Migratie en Integratiemonitor 2018 brengt administratieve en andere statistische gegevens samen over migratie- en integratieprocessen van vreemdelingen en personen van buitenlandse herkomst in Vlaanderen, binnen een Belgisch en Europees kader.

De Survey Samenleven in Diversiteit (SID-survey) is een grootschalige bevraging afgenomen in 2017 bij bijna 4.500 personen van Belgische, Marokkaanse, Turkse, Poolse, Roemeense en Congolese herkomst in Vlaanderen, waarbij vooral aandacht werd besteed aan de aspecten van het samenleven in diversiteit die in de administratieve data en algemene bevolkingssurveys veelal onderbelicht blijven.

Download de brochure Samenleven in Diversiteit in Cijfers met de meest opvallende cijfers uit de Vlaamse Migratie- en Integratiemonitor 2018 en de survey Samenleven in Diversiteit.