Vlaamse Jeugdraad brengt nieuwe cijfers psychisch welzijn

  • 11 juli 2016

Jong zijn is niet gemakkelijk, en vele kinderen en jongeren kampen met psychische problemen. De Vlaamse Jeugdraad zocht uit hoe dat komt, hoe zij daarmee omgaan en hoe ze zelf geholpen willen worden. Er werd een werkgroep samengesteld en deze werkgroep verspreidde een online bevraging die door meer dan 1100 jongeren (14-25) werd ingevuld. De resultaten zijn binnen en ze zijn behoorlijk alarmerend. 38% van deze jongeren voelt zich slecht, in die mate dat het hun functioneren belemmert. 60% geeft aan het gevoel te hebben niet aan verwachtingen te kunnen voldoen.

Niet goed in je vel

Er zijn verschillende redenen waarom de bevraagde jongeren niet goed in hun vel zitten. Naast de druk op hun schouders, komen problemen op school (41%) en problemen thuis (33%) als grootste oorzaken naar voren. Verder geven ze verlies van iemand dierbaar, financiële problemen en o.a. pesten op als mogelijke reden van het slechte gevoel. Een grote groep respondenten, bijna veertig procent, weet echter zelf niet waar het aan ligt.

Wij zetten als Vlaamse Jeugdraad in op psychisch welzijn omdat zoveel kinderen en jongeren vandaag de dag het moeilijk hebben. Bij de start van de zomer waar je vooral feestende jongeren op festivals ziet, of jongeren die op kamp vertrekken en fijne dingen doen vinden we het belangrijk aandacht te vragen voor al die jongeren die niét goed in hun vel zitten.

De werkgroep Psychisch welzijn onderzoekt hoe het gesteld is met onze kinderen en jongeren en wil op termijn uit deze bevraging en focusgesprekken een aantal concrete beleidsaanbevelingen halen. De Vlaamse Jeugdraad wil op die manier een stem geven aan kinderen en jongeren die met psychische problemen kampen. Er wordt immers vaak over hen gepraat, wij willen met hen praten en de oplossingen die ze zelf aanreiken op tafel gooien.

De helende kracht van muziek

In de bevraging werd ook gepeild naar hoe jongeren omgaan met problemen. Twee derde van de bevraagde jongeren geeft aan dat ze vrienden hebben die hen begrijpen. Ook kent haast elke respondent wel iemand met psychische problemen. Toch wil het overgrote deel (8 op 10) anderen zo weinig mogelijk met hun problemen belasten. Ze trekken zich terug en proberen hun emoties zelf te verwerken. Opvallend is dat 70% aangeeft dat muziek daarbij helpt.

Hulp zoeken?

Uit de cijfers blijkt dat de bevraagde jongeren hun vrienden als primaire gesprekspartner zien. Als het niet goed gaat zal slechts de helft dat met hun ouders bespreken. De huisdokter wordt haast  nooit als hulplijn ingeschakeld. Bijna 10% van deze jongeren denkt bij niemand terecht te kunnen met zijn problemen.

Drie vierde van de bevraagden is vooral op zoek naar een luisterend oor tijdens een gesprek met vrienden. In gesprekken met professionele hulpverleners verwacht 75% echter hulp om hun probleem anders te bekijken en enkele concrete aanbevelingen om het probleem aan te pakken. 

Liefst 15% van de jongeren die de enquête invulden heeft hiermee al effectief ervaring, en zocht professionele hulp bij problemen. Aangezien 38% van alle bevraagde jongeren zegt zich slecht te voelen en de problemen niet meer baas te kunnen, hoeft dat eigenlijk niet te verwonderen. Van deze groep, die aangeeft psychische problemen te hebben, zocht 29% hiervoor professionele hulp.

Haast alle bevraagde jongeren vinden vertrouwelijkheid en continuïteit van hulpverlener de absolute prioriteit als het over professionele hulpverlening gaat. Ook geeft 90% aan dat persoonlijk contact en ‘op elk moment beschikbaar zijn’ erg belangrijke factoren zijn.

In de toekomst

De werkgroep Psychisch Welzijn bestaat uit een geëngageerde groep jonge vrijwilligers. Zij organiseerden eerder al een evenement, en gaan in het najaar focusgesprekken doen met jongeren in navolging van deze bevraging. De resultaten zijn alarmerend, maar er is veel goesting ermee aan de slag te gaan en het beleid beter af te stemmen op wat kinderen en jongeren nodig hebben. In de toekomst zal de werkgroep concrete aanbevelingen voor het beleid op Vlaams, federaal en Europees niveau formuleren.

Bron: www.vlaamsejeugdraad.be