Vlaams Actieplan Armoedebestrijding goedgekeurd

  • 4 juli 2015

Op 3 juli 2015 heeft de Vlaamse Regering, op voorstel van minister Homans, haar goedkeuring gegeven aan het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding.

In dit actieplan wordt – met het Pact 2020 in het achterhoofd – een structureel en participatief armoedebestrijdingsbeleid uitgetekend op basis van concrete doelstellingen geformuleerd voor elk van de sociale grondrechten (participatie, maatschappelijke dienstverlening, inkomen, gezin, onderwijs, vrijetijdsbesteding, werk, wonen en gezondheid). Elk lid van de Vlaamse Regering is dus verantwoordelijk voor de realisatie van deze doelstellingen binnen het kader van zijn of haar beleidsdomeinen, neemt daartoe ook de nodige acties op in dit actieplan en zal hierover rapporteren.

De Vlaamse Regering maakt bij de uitvoering van dit plan ter voorkoming en bestrijding van armoede gebruik van een geïntegreerd bestuur en richt haar focus in het bijzonder op gezinnen met jonge kinderen. Het algemene armoederisico is de laatste jaren stabiel gebleven. De kansarmoede-index van Kind en Gezin leert ons dat 11,2% van het totaal aantal geboorten in Vlaanderen in de periode 2011-2013 plaats vond in een kansarm gezin. Dit percentage is sinds 2005 opvallend gestegen. Ondanks de goedkeuring van het armoededecreet in 2003 en de maatregelen die genomen werden tijdens de vorige legislatuur is de armoedesituatie in Vlaanderen en Brussel niet duurzaam verbeterd.

Om armoede op een structurele manier aan te pakken en de generatiearmoede een halt toe te roepen, zal de Vlaamse Regering blijvend inzetten op de strijd tegen armoede en het verhogen van de zelfredzaamheid van kinderen en van de gezinnen waarin ze opgroeien. Tegelijkertijd blijft de Vlaamse Regering ingaan tegen mechanismen die armoede veroorzaken en in stand houden.

Bekijk het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding op de website van Welzijn & Samenleving.