Visie op cultuureducatie en cultuurparticipatie

Het departement Cultuur, Jeugd en Media, de VVSG en het Agentschap Opgroeien werkten samen aan een gemeenschappelijke visie over dit thema. 

In een gezamenlijke visietekst wordt ingegaan op het belang van het thema en op doelstellingen en acties.