Virtueel netwerk Ouders met Jongeren

Steun bij het opvoeden moet beschikbaar zijn voor alle ouders. Met deze virtuele werkplek ‘Ouders met Jongeren’ wil EXPOO extra inzetten op en aandacht hebben voor opvoedingsondersteuning voor ouders met jongeren, zodat ook deze gezinnen gepaste kwaliteitsvolle ondersteuning krijgen.

Met de virtuele werkplek ‘Ouders met jongeren’ brengen we actoren samen die een aanbod hebben voor ouders met jongeren. Elkaar inspireren, ervaring delen op vlak van pedagogisch advies maar ook uitwisselen over beschikbare instrumentele hulp en hoe we kunnen werken aan het versterken van het sociale netwerk van deze gezinnen krijgen hier hun plaats. Via dit online uitwisselingsplatform kan je vragen stellen en ideeën uitwisselen met andere actoren die werken met ouders van jongeren.

Kortom in dit netwerk vind je alle vormen van uitwisseling rond opvoedingsondersteuning aan ouders van jongeren. Wil je deel uitmaken van deze gesloten virtuele groep, stuurt een mailtje naar info@expoo.be

virtuele werkplek