Vier Belgen op tien riskeren digitale uitsluiting

  • 28 augustus 2020

In het kader van haar acties om digitale uitsluiting te bekampen, publiceert de Koning Boudewijnstichting nu de eerste Barometer van de digitale inclusie, die op haar vraag is gerealiseerd door onderzoekers van de VUB en de UCLouvain. De Barometer brengt een overzicht van vormen van digitale ongelijkheid in België, en draagt ertoe bij de oorzaken en gevolgen hiervan beter te begrijpen.

De digitale kloof omvat drie dimensies, waarmee telkens andere vormen van ongelijkheid zijn verbonden. Vooral mensen met lage inkomens (minder 1.200 euro) en een laag opleidingsniveau (hoogstens een diploma lager secundair onderwijs) lopen risico’s.
1. Ongelijke toegang tot digitale technologieën. In vergelijking met onze buurlanden is België, wat de toegang tot het internet betreft, het land met de grootste ongelijkheid. 29% van de huishoudens met lage inkomens (minder dan 1.200 euro) beschikt thuis niet over een internetverbinding, tegenover 1% van de huishoudens met hoge inkomens (meer dan 3.000 euro). Deze kloof (28%) is hoger dan in Duitsland, Frankrijk (21%), Luxemburg (7%) en Nederland (4%).
2. Ongelijkheid wat digitale vaardigheden betreft. 40% van de Belgen loopt het risico op digitale uitsluiting: 32% van hen heeft maar zwakke digitale vaardigheden en 8% gebruikt het internet niet. Hoe lager de inkomens en het opleidingsniveau, hoe minder digitale vaardigheden: 75% van deze mensen loopt het risico op digitale uitsluiting. Digitale vaardigheden hebben bovendien de kenmerkende eigenschap dat je ze voortdurend up-to-date moet houden, wat een bijkomende uitdaging vormt.
3. Ongelijkheid in het gebruik van essentiële diensten. 85% van Belgen gebruikt het internet dagelijks, in de eerste plaats voor onlinedienstverlening: e-banking, e-commerce… Maar 57% van de internetgebruikers met een laag opleidingsniveau en 56% van de mensen met lage inkomens hebben online nog nooit administratieve verrichtingen uitgevoerd, terwijl ze wel geacht worden dat te doen.

Ook mensen uit andere groepen hebben vaak maar gedeeltelijk toegang tot de mogelijkheden die het internet biedt: oudere mensen, maar ook jongeren (vooral uit kwetsbare milieus), laaggeletterde mensen, alleenstaanden, vrouwen en ook mensen met hogere inkomens. De Barometer toont ook verschillen tussen de gewesten qua digitale ongelijkheid, met een mindere dekking met breedbandverbinding in (delen van) Wallonië en een lager gebruik daar van onlinediensten.

De Barometer van de digitale inclusie vormt een aanvulling bij de andere acties die de Koning Boudewijnstichting opzet voor meer digitale inclusie: sensibilisering met de kortfilm Ik kom van een andere planeet; financiële steun voor verenigingen die werken rond de digitale kloof; het platform www.123digit.be dat sociale en digitale actoren ondersteunt bij hun begeleiding van mensen.