Versterken en uitbreiden van het aanbod over nieuwe autoriteit, geweldloos verzet voor ouders door samenwerking

door Lief Caluwaerts, Tine Trekker, Philippe Collart en Hilde Devadder
 

In 2012 is de eerste oudergroep rond Geweldloos Verzet in Sporen doorgegaan. Het groepsaanbod blijkt een sterke formule te zijn. In de evaluaties geven ouders als voornaamste feedback de steun en solidariteit die ze ervaren bij de andere ouders, het er niet alleen voor staan. Het samenbrengen van ouders versterkt hen in hun positie als ouder. 

De ‘redenen’ waarom ouders willen deelnemen kan erg verscheiden zijn: uit interesse, vanuit de ‘behoefte en/of wens’ om als ouder bij te leren en eigen inzichten te verruimen; vanuit de nood aan meer handvatten in de opvoeding, omdat ze met hun handen in hun haar zitten…

Link en opportuniteiten voor je Huis van het Kind

Meer structurele samenwerkingen in een Huis van het Kind creëren meer mogelijkheden: het preventieve luik kan worden versterkt en er kan een sterk gedifferentieerd groepsaanbod worden uitgewerkt.

Waarom kan deze deelsessie inspirerend zijn voor jou?

Het frisse aan het ontdekken van opportuniteiten tot samenwerking, ‘over het muurtje kijken’ (preventie-IJH), breed en out-of-the-box denken.
Kijken naar wat kansen creëert:

  • Voor personeel: vormingen kunnen volgen, eens buiten het eigen eiland komen, elkaar inspireren …
  • Voor ouders: nieuw aanbod creëren, meer bekendmaking…

Contact

Hilde DE VADDER - Medewerker Huis van het Kind Leuven - hilde.devadder@huisvanhetkindleuven.be