Vernieuwde Lumi website biedt info voor ouders van LGBT+ jongeren

  • 16 september 2019

Het Transgender Infopunt (TIP) en çavaria ontwikkelden in samenwerking met het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie (VLESP) een nieuwe website rond psychisch welzijn bij holebi’s en transgender personen: www.lumi.be. De website biedt inzicht in stressfactoren die holebi’s en transgender personen kunnen ervaren en leidt hen naar tools en hulp om hiermee om te gaan. Op www.gendervonk.be wordt alle informatie specifiek voor transgender personen verzameld.

De website biedt heel wat info en filmpjes met getuigenissen over thema's als zelfaanvaarding, belang van een netwerk en (in)formele steun. Naast het luik voor LGBT+ mensen zelf, is er ook een apart luik voor ouders en een rubriek voor hulpverleners.

Eerder onderzoek van VLESP en TIP toont dat holebi’s en transgender personen vaak met zelfmoordgedachten te maken krijgen. Factoren die daarin meespelen zijn negatieve reacties tijdens een coming-out of ervaringen met holebifoob en transfoob geweld. Er was een dringende nood aan informatie over hoe met stress en psychische spanningen om te gaan en waar hulp te zoeken.