Verkorte screeningprocedure bij pleegzorg

  • 2 april 2020

De diensten voor pleegzorg organiseren momenteel een verkorte screeningsprocedure voor professionelen met een hulpverleningsachtergrond die bereid zijn om aan crisisopvang in hun gezin te doen voor de duur van de coronacrisis. Ook aanmelders en andere stakeholders spreken hun eigen netwerk aan voor tijdelijke dag- en nachtopvang van kinderen.

Kandidaten kunnen zich aanmelden bij de dienst voor pleegzorg van hun provincie