Vanaf vandaag is het M-decreet van toepassing

  • 1 september 2015

Het M-decreet is een belangrijke stap om het onderwijs meer inclusief te maken voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften (M staat voor maatregelen voor leerlingen met specifieke zorgbehoeften). Het M-decreet wil meer kinderen met een beperking een plaats in het gewoon onderwijs bieden. Ze krijgen het recht op redelijke aanpassingen om in een gewone school gewoon onderwijs te kunnen volgen. De geleidelijke invoering van de maatregelen gebeurt vanaf het schooljaar 2015-2016. Je kan ouders hierover informeren d.m.v. volgende brochures: