Vaders, maak er werk van

Auteur :

Provinciaal Steunpunt Opvoedingsondersteuning Limburg

Jaar van publicatie :

2011

Thema :

Gezin

Type :

Brochure of folder


Korte beschrijving:

Brochure met tips om vaders te betrekken bij de opvoeding van de kinderen.
De zorgende, opvoedende taak wordt doorgaans toegeschreven aan de moeder. Toch kan de waarde van een zorgende vader niet onderschat worden.
Onderzoek leert ons dat kinderen die een betrokken vaderfiguur in hun leven hebben, beter presteren op school, meer vrienden hebben, een groter zelfvertrouwen hebben, enzovoort.
Het is niet altijd eenvoudig om vaders over de schreef te halen: of ze voelen zich onwennig bij het spreken over opvoeden, of de taakverdeling binnen het gezin legt de verantwoordelijkheid voor het opvoeden bij de moeder. De meeste opvoedkundige aanbiedingen richten zich bovendien vaak tot moeders waardoor de drempel hoger wordt gelegd voor vaders.

Het Steunpunt Opvoedingsondersteuning ging te rade bij experts en bij de vaders zelf. De antwoorden werden gebundeld in een beknopte, vlot leesbare brochure.
Hulpverleners en vrijwilligers kunnen inspiratie vinden in de brochure om werk te maken van meer en beter betrokken vaders.
De thema's die in de brochure aan bod komen, zijn:

  • waarom de vaders betrekken
  • hoe de vaders (en de moeders) betrekken
  • aandachtspunten voor hulpverleners en vrijwilligers

 

Reageer op dit artikel

8 + 12 =
Los deze simpele mathematische vraag op en geef het resultaat in. Bijvoorbeeld voor 1+3, vul je 4 in.