Trefdag Huizen van het Kind Oost-Vlaanderen

Datum:
Locatie: VAC Gent
Toevoegen aan persoonlijke kalender

Welke ingrediënten heb je nodig om van jouw Huis van het Kind een gesmaakt succesverhaal te maken? Hoe pak je dit aan en waar kan je terecht voor specifieke vragen en ondersteuning? Samen met experten gaan we vanuit de praktijk samen op zoek naar antwoorden op deze en vele andere vragen om jouw Huis uit te kunnen bouwen tot een laagdrempelige basisvoorziening?

Programma

8u45 tot 9u15 - Onthaal met Koffie en inschrijven voor de workshops
9u15 tot 9u30 - Welkom door Annemie Boone – Afdelingshoofd K&G Oost-Vlaanderen 
9u40 tot 10u55 - Workshop 1
11u tot 11u20 - Pauze 
11u30 tot 12u30 - Workshop 2 
12u30 - Einde met mogelijkheid om te lunchen in het restaurant 

Opgelet! Wees zeker op tijd, de aanmelding aan de balie kan wat tijd vragen, zeker als het druk is! Bij het onthaal kan je op de dag zelf de keuze voor de workshops bekend maken. 

Keuze uit volgende workshops:

  • Workshop A -  Kinderopvang voor iedereen: toegankelijkheid versterken via lokale samenwerking en lokaal loket. - Begeleiders: Christine Faure en Els Wijnendaele (Kind en Gezin)

Inhoud: Kinderopvang is er voor elk kind en elk gezin, ook voor de meest kwetsbare. Een toegankelijke kinderopvang ontstaat niet vanzelf, dit kan je enkel realiseren door lokaal meer te gaan samenwerken. Kind en Gezin, VVSG, VWV en de Gezinsbond sloegen de handen in elkaar en maakten een doe-pakket om de sociale functie van kinderopvang lokaal aan te pakken. Binnenkort kan elk lokaal bestuur subsidies aanvragen om een lokaal loket op te richten of te versterken. Afstemming met het Huis van het Kind en de toegankelijkheid in de kinderopvang zijn hierbij sleutelwoorden. 

  • Workshop B - Radar/ Connect - Begeleider: Liesl Vereecke (RADAR - CONNECT Vroegdetectie en – interventie)

Inhoud: Radar, het Oost-Vlaams netwerk geestelijke gezondheid kinderen en jongeren, startte in de loop van 2018 met een nieuw programma: Connect. Dit vroegdetectie - en vroeginterventieprogramma heeft als doelstelling (intermediairs te ondersteunen in) het sneller opsporen en adequaat behandelen van eerste signalen van psychische problemen bij kinderen en jongeren. Tijdens deze sessie kan u nader kennis maken met medewerkers en werkwijzen van Connect. Daarnaast wordt, in interactie met de deelnemers, bekeken op welke manier de werkingen van Radar Connect en de huizen van het kind elkaar kunnen versterken.

  • Workshop C  - Samenwerken in je ‘nieuwe huis’ -  Begeleiders: Liesebet De Crop (Kind en Gezin), Lieneke De Landtsheer (Huis van het Kind Wetteren-Laarne-Wichelen), Maaike Waegeman(Huis van het Kind Dendermonde)

Inhoud: Starten met een samenwerkingsverband Huis van het Kind is voor een groot deel zoeken naar mogelijke samenwerkingen met zeer uiteenlopende partners. Hoe pak je dat uitbouwen van een netwerk nu concreet aan? Welke partners kan je betrekken, en op welke manier krijg je hen warm om een samenwerking aan te gaan? We lichten toe hoe enkele bestaande Huizen dit hebben aangepakt, en zetten sterk in op onderlinge uitwisseling.  

  • Workshop D - Overtuig je nieuw bestuur!  -Begeleider:  Ivan Pauwels (Kind en Gezin Antwerpen)

Inhoud: Waarom hebben we in onze gemeente eigenlijk een Huis van het Kind nodig ? Al wie niet verder komt dan “omdat het moet van Vlaanderen” en wie zijn antwoord op die vraag wil verrijken, is van harte welkom.

  • Workshop E - Participatie binnen je huis. - Begeleiders: Katrijn Kelchtermans (EXPOO)

Inhoud: Tijdens deze workshop staan we samen stil bij de betekenis van participatie in het Huis van het Kind; wat zegt de theorie en hoe werkt het in de praktijk? Waar houd je best rekening mee en hoe ga je concreet aan de slag? In deze workshop worden kaders aangereikt en wijzen we je de weg naar concrete tools en achtergrondinformatie. We voorzien ruimte voor uitwisseling van voorbeelden en concrete prakijken. 

  • Workshop F - Van efficiënt(er) werken met www.desocialekaart.be tot maatwerk. - Begeleider: Christophe Pyra (Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Sociale kaart)

Inhoud: www.desocialekaart.be is het meest gebruikte doorverwijsinstrument in Vlaanderen. Een handvol tips en praktische weetjes, meer heb je niet nodig om heel gericht in de sociale kaart te zoeken. Wist je trouwens dat je je zoekresultaten ook kan downloaden? Dat je je eigen notities aan een fiche kan toevoegen? Of dat je je meest gebruikte zoekopdrachten kan opslaan? Als klap op de vuurpijl vertelt Christophe over het gratis aanbod van “de sociale kaart op maat van jouw Huis van het Kind”. Automatisch geactualiseerd, laagdrempelig en heel gebruiksvriendelijk!

  • Workshop G - Kwetsbare doelgroepen betrekken binnen je werking - Begeleiders: Carine De Meerleer en Erna Houtman (Kind en Gezin)

Inhoud: Hoe krijg je zicht op de potentiële doelgroep in jouw gemeente? Hoe bereik je een diverse groep van gezinnen? Hoe kan diversiteit vorm krijgen in je huis? Welke drempels ervaren kwetsbare gezinnen in jouw Huis van het Kind? Hoe maak je je huis toegankelijk voor iedereen? Is het aangewezen om een apart aanbod voor kwetsbare doelgroepen te voorzien?.... 

  • Workshop H - Good practice: BabySpot als warm welkom voor gezinnen. - Begeleiding: Hanne Devos (De Kraamkaravaan), Lisa Moerman (Stad Gent) en Kristel Martens (Huis van het Kind Gent)

Inhoud: ECK Kraamkaravaan geeft duiding over het BabySpot project als laagdrempelig verbindende factor in een stad of gemeente. Tijdens deze workshop wordt de historiek van het project geschetst en worden tips gegeven om een dergelijk project met jouw Huis van het Kind te realiseren.

  • Workshop I - Speels inrichten van je Huis - Begeleiding: Wim Van Leeuwen (Vlaamse Dienst Speelpleinwerk)

Inhoud: Een Huis van het Kind vraagt ook om een speelse inrichting. In deze sessie krijg je tips en ideeën om de binnen- en buitenruimte aan te kleden zodat kinderen zin krijgen om te spelen. Geen grote verbouwingswerken maar kleine aanpassingen die het onmiddellijk plezanter maken.

Organisator

Kind en Gezin - Oost-Vlaanderen

Voor wie

Huizen van het Kind Oost-Vlaanderen

Locatie

VAC Virginie Lovelinggebouw, Koningin Maria Hendrikaplein 70, 9000 Gent

Prijs

Gratis – Lunch en broodjes te verkrijgen in het restaurant;

Inschrijven?

Schrijf je in via mail (naam, organisatie en gemeente & telefoonnummer) secr.oost-vlaanderen@kindengezin.be

Maximum 2 deelnemers per gemeente. 

Let op! Het aantal plaatsen is beperkt! Je kan de keuze voor de workshops op de dag zelf bij het onthaal bekend maken. 

Meer informatie