Transitie tussen thuis, buurt, kinderopvang en kleuterschool: inspirerende praktijken aan het woord.

Auteur :

Myriam Suetens, Geert Gielens, Sara De Meerleer, Nele Schroyen, Anneleen Peeters en Kathy Jacob

Jaar van publicatie :

2018

Thema :

Ondersteuning

Type :

Presentatie


Korte beschrijving:

Kind en Gezin zet zich, samen met Onderwijs en Integratie en Inburgering in om een warme overgang naar de kleuterschool waar te maken. Een warme overgang realiseren betekent concreet vorm geven aan structurele, professionele en pedagogische continuïteit, en continuïteit met thuis en de buurt.  

KLEUTERPARTICIPATIE, Huis van het Kind Beringen 

Het Huis van het Kind Beringen brengt organisaties en initiatieven die actief zijn op het vlak van preventieve gezinsondersteuning rond tafel. Binnen het Huis van het Kind maken we afspraken over het aanbod en de bekendmaking van dit aanbod in Beringen. De nadruk ligt op een goede samenwerking en doorverwijzing tussen verschillende diensten. Via het Huis van het Kind wordt gebouwd aan een sterk netwerk, dat ouders en kinderen ondersteunt bij de instap in de kleuterschool.   

SCHOOLSTART, Samenlevingsopbouw Mechelen 

Met het kleuterparticipatieproject ondersteunt men gezinnen en werken we aan een sterke start in de kleuterschool, in samenwerking met o.a. vrijwilligers en studenten kleuteronderwijs.  Dit gebeurt door het aanbieden van individuele en groepsbegeleiding van ouders en kinderen, door het verlagen van drempels naar scholen en welzijnsorganisaties, door het vergroten en versterken van het sociale netwerk van gezinnen, door het verzamelen en behartigen van collectieve signalen van gezinnen.  Daarnaast werken we samen met de buurtscholen uit de wijk: zo gaan we met hen aan de slag met signalen die we van gezinnen krijgen en bieden we vraaggerichte ondersteuning.

Beide praktijken hebben tot doel de instap in de kleuterschool voor alle kinderen, en in het bijzonder voor maatschappelijk kwetsbare kinderen, te ondersteunen. Concreet zet men – in partnerschap binnen het netwerk Huis van het Kind in op een warme overgang van thuis of kinderopvang naar de kleuterschool voor kinderen en hun ouders.  

Reageer op dit artikel

6 + 12 =
Los deze simpele mathematische vraag op en geef het resultaat in. Bijvoorbeeld voor 1+3, vul je 4 in.

Meer weten over Transitie?

Wil je meer weten over het thema transitie?