Transbaso

Doel van het project

Onderzoek en praktijkontwikkeling om de onderwijsloopbanen van leerlingen bij de overgang van basis naar secundair onderwijs te versterken.

Korte beschrijving

Transbaso is een actie-onderzoek rond school- en studiekeuze bij de overgang van basis- naar secundair onderwijs in Antwerpen en Gent.

Aan de hand van onderzoek en praktijkontwikkeling zetten we in op:

  • Diepgaand bestuderen van processen van school- en studiekeuze bij leerlingen, ouders, leerkrachten en scholen als organisaties.
  • Ontwikkeling van instrumenten voor alle actoren betrokken bij school- en studiekeuze
  • Coaching en begeleiding van scholen

Hoe werk je aan proportioneel universalisme? 

Transbaso is gericht op het verbeteren van de overgang voor alle leerlingen, met specifieke aandacht voor leerlingen en ouders die in ons huidig systeem uit de boot dreigen te vallen.

In een context van vrije school- en studiekeuze worden ouders geacht een weloverwogen en zelfstandige keuze te maken. Daarbij gaat men er soms ten onrechte vanuit dat kennis en informatie voor iedereen vrij voorhanden is. De complexiteit van ons onderwijssysteem en de vaak onbewuste sociale dynamieken bij oriëntering en inschrijving zetten deze aanname op losse schroeven.

Vanuit Transbaso willen we ouders versterken om hun keuzeproces en de begeleiding van hun kind zelf in handen te nemen. Daarbij zien we een belangrijke rol weggelegd voor leerkrachten en gezinsondersteuners die we inzichten en tools willen aanreiken om ouders beter te begeleiden doorheen het keuzeproces van basis naar secundair.

Wat maakt jouw project inspirerend voor je collega's?

De overgang van basis naar secundair is één van de cruciale mijlpalen in de schoolloopbaan van leerlingen. Een weloverwogen begeleiding doorheen het keuzeproces en een aanpak op maat van alle leerlingen en hun ouders is noodzakelijk en tevens geen evidente opdracht.

Om alle betrokken actoren hierin te ondersteunen maakt Tranbaso de vertaalslag van theoretisch en wetenschappelijk onderbouwd onderzoek naar concrete inzichten en handvatten voor de praktijk.

Een website met tools

Het onderzoeksproject Transbaso heeft een website die in de eerste plaats kinderen en hun ouders succesvol wil begeleiden bij de overgang van basis naar secundair onderwijs. Je vindt er illustraties van praktijken in scholen, stappenplannen, tips, printbare sjablonen en oefeningen voor leerlingen, ouders en schoolteam.

Contactgegevens

Contactpersonen:

Karin Goosen, onderzoeker faculteit letteren en wijsbegeerte, vakgroep taalkunde

Karin.goosen@ugent.be

Marie Seghers, onderzoeker faculteit letteren en wijsbegeerte, vakgroep taalkunde

Marie.Seghers@UGent.be

Website:

http://www.transbaso.be/

http://www.vanbasisnaarsecundair.be/

transbaso
Van basis naar secundaire logo

Meer weten?

Ga naar ons documentatiecentrum