Traject op maat

  • 18 maart 2016

TRAJECT OP MAAT is een website met een schat aan informatie voor leerkrachten, groepswerkers, ouderbegeleiders over hoe ‘met de roze bril’ om te gaan met storend gedrag bij kinderen. We bieden een uitgebreid theoretisch kader aan en wat echt leuk is voor de gebruikers is dat er directe ‘hapklare’ activiteiten aan gekoppeld zijn zodat je onmiddellijk aan de slag kan met TOM.

In het theoretische stukje gaan we van ‘hoe zorg ik ervoor dat er (opnieuw) een leuke klas sfeer heerst of het thuis (opnieuw) leuk is’ tot ‘hoe straf ik op een efficiënte manier’. De medewerkers hier in huis ademen de positieve, maar consequente houding. En juist het belang van dat positieve hebben we getracht om in de website te verwerken. Ben je benieuwd naar wat deze website te bieden heeft, neem dan een kijkje op www.trajectopmaat.be.