Training in het voeren van pedagogisch adviesgesprekken

Inhoud

Pedagogisch adviseren is een makkelijk toegankelijke en kortdurende vorm van individuele ondersteuning voor ouders met lichte opvoedingsvragen en/of -problemen, en dit op vraag van de ouders. EXPOO biedt een tweedaagse training aan die bestaat uit een mix van theorie en praktijk. Het doel van de training is de kennis en vaardigheden op vlak van pedagogisch adviseren te versterken:

 • kennis van het werkterrein van pedagogisch adviseren;
 • kennis over de indicatiestelling en contra-indicaties en deze kunnen toepassen;
 • de methodiek kunnen toepassen: uitgangsprincipes, fasering, …;
 • en ouders kunnen stimuleren bij gedragsveranderingen.

Via casussen wordt geoefend om deze werkwijze toe te passen vanuit een vraaggerichte houding en vanuit een benadering van empowerment.

Programma

Volgende items komen aan bod tijdens de training:

 • Wat is Pedagogisch Adviseren:

  • definitie

  • doelstellingen

  • doelgroep

  • indicaties en contra-indicaties

 • Achtergrond:

  • opvoedingstheorieën en modellen

 • Opbouw Pedagogisch Adviesgesprekken:

  • gespreksmodel en stappenplan

 • Communicatievaardigheden en -houding

  • Hoe creëer ik een veilige en uitnodigende sfeer?

  • Hoe versterk ik de kracht van ouders?

 • Inoefenen van gespreksmodel 

 

Organisator

logo expoo klein.jpg

Data

voorjaar: maandag 15 en 22 maart 2021

najaar: maandag 20 en 27 september 2021

Locatie

voorjaar: online

najaar: onder voorbehoud van de maatregelen, in de Kind en Gezin-Academie, Hallepoortlaan 27 te 1060 Brussel. Indien fysiek niet kan /mag, zal deze sessie ook online doorgaan. 

Trainer

Patty Debruyckere

Patty

Voor wie

Voor personen die tewerkgesteld zijn of binnenkort worden in settings die pedagogisch adviseren aanbieden.

Prijs: 160 euro