Thomas Peeters

ThomasPeeters

Organisatie

ORBIT vzw

Talen

Nederlands, Frans, Engels

Werkdomeinen

Gedrag en welzijn
Ouderschap & opvoeding 

Contactgegevens

Telefoonnummer: 02 5021128

E-mailadres: thomas@orbitvzw.be
Twitter: https://twitter.com/ORBITvzw
Facebook: https://www.facebook.com/ORBITvzw
Website: www.orbitvzw.be

 

Over de spreker

Thomas Peeters werkt bij ORBIT vzw als stafmedewerker racisme & diversiteit. Thomas geeft rond deze thema’s vormingen, organiseert studiedagen, begeleidt melders in het aanpakken van racistische kettingmails en voert tal van projecten om racisme te keren. Zijn aandacht gaat steevast uit naar alles wat kan bijdragen tot een juiste, inclusieve beeldvorming over mensen met een migratieachtergrond. Daarnaast werkt Thomas samen met andere organisaties aan culturele en levensbeschouwelijke diversiteit op de werkvloer, in de communicatie en het aanbod.

Omschrijving

Interculturele communicatie. 
Tegenwoordig kom je meer en meer in contact met mensen uit andere culturen. Misschien heet je tandarts Kasia, heb je geregeld een gesprek met je buur Marouane of werk je samen met Kwame of Imane. Diversiteit is een feit, en een verrijking. Tegelijking brengt het interculturele vraagstukken met zich mee: wanneer we de mens achter de collega, buurman, leerling… willen ontmoeten, spelen cultuurverschillen soms stoorzender. Geconfronteerd met verrassende praktijken (andere manieren om te groeten, een andere kijk op opvoeding, lijden, de actualiteit…) botste je misschien wel eens tegen je eigen tolerantiegrenzen aan. Of je gaf tips waar je zelf veel aan gehad hebt en die ook door anderen doorgaans goed onthaald worden, maar deze keer heeft je gesprekspartner er geen oor naar.

Tijdens deze vorming van ORBIT leer je omgaan met cultuurverschillen. We staan stil bij ons eigen referentiepatroon (waarden, normen, rituelen…) en bij de verschillende dimensies van cultuur. Tegelijk oefenen we onze communicatievaardigheden op concrete interculturele situaties.

Omgaan met racisme. 
In dagelijkse contacten met buren, familieleden, vrienden en collega’s word je regelmatig geconfronteerd met racistische uitspraken of racistisch gedrag ten aanzien van personen uit andere cultuurgroepen. Als je daarop wil reageren, voel je je vaak machteloos. Sommigen slaan de deur dicht, anderen bouwen een heel discours op met cijfers en weerleggingen. Vaak stel je vast dat het allemaal niet baat…In de cursus ‘omgaan met racisme’ gaan we op zoek naar een persoonlijke en effectieve manier om in gesprek te gaan met mensen die zich racistisch uiten. Aan de hand van oefeningen, rollenspel en huistaken verwerven we inzicht in de achtergronden van racistisch gedrag. Dit brengt ons op het spoor van een bevrijdende aanpak van racisme.

Racisme in je mailbox: hoe ga je ermee om?
Als een racistisch bericht binnenkomt, dan sta je meteen voor de vraag: hoe ga ik ermee om? Doorsturen of niet? Reageren of niet? En wat als het bericht informatie bevat waar ik geneigd ben toch geloof aan te hechten? Wat als zo’n e-mail afkomstig is van iemand die je goed kent? Bijvoorbeeld iemand die lid is van een vereniging waar je ook komt?

ORBIT ontwikkelde daarom een nieuwe vorming. Tijdens deze vorming benaderen we racistische e-mails van alle kanten en belichten we ook de mogelijkheden om er effectief mee om te gaan. Dat wil zeggen: in respect voor de afzenders, maar ook vanuit de ervaring dat dergelijke e-mails kwetsen en een sfeer van haat en onverdraagzaamheid teweegbrengen.

Kostprijs

40 euro per uur + vervoerskosten

Regio

Brussel