Netwerk Groeien naar ouderschap

Aandacht voor ouderschap bij de ondersteuning aan aanstaande ouders is noodzakelijk in de pre- en perinatale dienstverlening. Uit literatuur en onderzoek blijkt het belang van dit ondersteunend aanbod voor aanstaande ouders. De beleving en verwachting van aanstaande ouders heeft een invloed op de relatie met en de ontwikkeling van het (ongeboren) kind.

In dit netwerk 'Groeien naar ouderschap' brengen we alle kennis en ervaringen rond de ondersteuning van aanstaande ouders in hun ouderschap samen.

Oproep proefproject Ouderteam.nu

Ouderteam.nu is een preventief psycho-educatief programma voor aanstaande en prille ouders. Het richt zich op de samenwerkingsrelatie tussen partners in de overgang van partnerschap naar ouderschap.

In het voorjaar 2018 zet EXPOO een proefproject op om het programma Ouderteam.nu uit te testen in Vlaanderen. Tijdens dit proefproject kunnen we 14 professionals opleiden in het uitvoeren van dit programma met ondersteuning en verdere opvolging van Hogeschool Leiden. Interesse? Lees dan verder de oproep!

zwanger 3
Themapagina Groeien naar ouderschap

In de themapagina 'Groeien naar ouderschap' vind je een aantal bevindigen, uit literatuur en onderzoek, over het belang van ondersteuning van aanstaande ouders in hun ouderschap. Daarnaast krijg je een overzicht van inspirerende praktijken uit binnen- en buitenland om rond ouderschap in de pre- en perinatale periode aan de slag te gaan.

Methodiekontwikkeling: Perinataal groepsaanbod

in opbouw