Zelfevaluatie en impact meten

Organisaties kunnen hun impact vergroten door aan de slag te gaan met zelfevaluatie.  Op deze themapagina vind je informatie over zelfevaluatie, impact, meerwaarde.

Deze pagina is nog in opbouw

Kleine Kinderen, Grote Kansen - Koning Boudewijnstichting
publicatie zelfevaluatie

Op de transitiedag KKGK werd de publicatie 'Samen evalueren voor meer impact in de strijd tegen kinderarmoede in gezinsondersteuning en kinderopvang' voorgesteld.
De publicatie stelt een stappenplan voor die werd ontwikkeld met de enthousiaste deelname van 20 organisaties.

Interessante websites