Taalontwikkeling

Een baby wordt geboren als een sociaal wezen. Vanaf de eerste dag heeft hij een grote behoefte aan contact en communicatie met andere mensen. Geleidelijk leert hij zich uitdrukken via gelaatsuitdrukkingen, gebaren en geluiden en leert hij andere mensen begrijpen. Leren praten is een heel grote stap in het communicatieproces van een kind. Zo leert hij beter uitdrukken wat hij wil en voelt, en het contact met zijn omgeving wordt nog versterkt.

taalontwikkeling

Fold-up meertaligheid en taalbeleid

Najaar 2020 gaven Tine Rommens en Federica Portaluri van Opgroeien een stand van zaken van het Pro-M onderzoek over meertalig opvoeden in de vroege kinderjaren. Vertrekkend vanuit de visie dat ondersteuning bij de taalontwikkeling en het spreken van een thuistaal een recht is voor elk kind en elk gezin, boden ze een interactieve fold-up met veel beeldmateriaal. Welke mythes leven rond meertalig opvoeden, en wat leert recent onderzoek ons hierover? Hoe kan je ouders ondersteunen die hun kind meertalig willen opvoeden? En hoe maak je van jouw organisatie of Huis van het Kind een plek waar meertalige gezinnen zich welkom en ondersteund voelen?

Visietekst taalstimulering en meertaligheid Kind en Gezin

Vier kernprincipes stonden centraal bij de ontwikkeling van deze visietekst:

  • het recht van elk kind op ontwikkeling
  • het recht op participatie
  • het recht van elk kind op ondersteuning
  • het recht van elk kind op de ontwikkeling van de thuistaal als deel van zijn identiteit

Interessante websites

  • Het Pro-M project wil in kaart brengen hoe professionals en ouders van kinderen die meertalig opgroeien vandaag denken over en omgaan met meertaligheid en hoe ouders en professionals samenwerken. Vanuit deze kennis willen we professionals in de kinderopvang, de gezinsondersteuning en bibliotheken ondersteunen. Het project loopt van september 2018 tot en met september 2021.
  • Kind en Gezin biedt informatie over ontwikkeling van taal en communicatie bij de allerjongsten.
  • Meertaligheid.be wil de meerwaarde van meertaligheid bij kinderen en jongeren in de verf zetten. Professionals die in contact komen met meertalige kinderen en hun ouders, vinden er een schat aan informatie en materialen.
  • Het Steunpunt Diversiteit & Leren ijvert voor een positieve benadering van meertaligheid in het onderwijs. Meertaligheid is geen probleem maar een gegeven.
  • Centrum voor Taal en onderwijs (CTO) is een multidisciplinair expertisecentrum rond taal, onderwijs en samenleving. Het CTO is verbonden aan de faculteit Letteren KU Leuven en voert maatschappelijk relevant onderzoek uit, ontwikkelt didactische materialen en biedt professionaliseringstrajecten aan rond onder meer taalverwerving en taalbeleid.

Wil je meer informatie over dit thema?

 Contacteer Annelies Bergmans

Ontdek ook deze thema's

Informatie voor ouders op Groeimee.be

Groeimee.be is een website van EXPOO en Opgroeien, samen met een netwerk van experten. Je vindt er betrouwbare info over opvoeden en opgroeien.