Opvoedings- en Gezinsondersteuning

Op zoek naar wat ondersteuning van gezinnen allemaal inhoudt? Hier krijg je een helder beeld van onder meer de inhoud, functies en aanbodsvormen van opvoedings- en gezinsondersteuning.

Bijleren
Webinar 'Opvoedingsondersteuning'

In het voorjaar 2016 organiseerde EXPOO i.s.m. het Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen (Odisee) een webinar rond opvoedingsondersteuning, rond de functies en uitgangspunten, de behoeften van ouders en het mogelijks aanbod.

Virtueel Thematisch Netwerk Opvoedingsondersteuning

EXPOO brengt actoren opvoeding- en gezinsondersteuning samen, zodat iedereen kan leren van elkaar. Via het online uitwisselingsplatform ‘Opvoedingsondersteuning' kan contact gelegd worden, kennis gedeeld worden en kunnen ideeën groeien. We willen experten en praktijkwerkers samenbrengen om uit te wisselen over opvoedingsondersteuning. Wil je deel uitmaken van deze gesloten virtuele groep, stuurt een mailtje naar info@expoo.be.

Praktijkbeschrijvingen

Er bestaan verschillende manieren om ouders en ouderfiguren te ondersteunen bij de opvoeding van kinderen en jongeren. EXPOO maakt er werk van dat goede praktijken opvoedingsondersteuning in Vlaanderen en Brussel beschreven en onderbouwd worden in een praktijkbeschrijving.

Dat gebeurt via praktijkbeschrijvingskringen. Professionals komen samen met een procesbegeleider en schrijven hun praktijk neer in een grondplan.
Momenteel is er een praktijkbeschrijvingskring rond ouders ondersteunen bij transitie van basis naar securndair onderwijs.

WIl je zelf graag deelnemen aan zo'n praktijkbeschrijvingskring? Contacteer dan EXPOO.