Ontmoeting en ontmoetingsplaatsen

Heel wat voorzieningen zoals een consultatiebureau Kind en Gezin, een spelotheek, inloopteam, kinderopvang of een Huis van het Kind maken werk van de ontmoetingsfunctie en hebben een ontmoetingsaanbod.
Dit kan zeer divers vormgegeven worden: als hoofdopdracht of nevenactiviteit, in een aparte ruimte of in een multifunctionele ruimte, begeleid door professionele medewerkers en/of door vrijwilligers.
Het gemeenschappelijk doel is dat gezinnen elkaar ontmoeten en een netwerk kunnen ontwikkelen waarin ze steun kunnen ervaren van mekaar.

ontmoeting
Inspirerende praktijkvoorbeelden
Partners en websites
  • Het VBJK en VCOK zijn experten op het dit domein.  EXPOO werkt o.a. met hun samen voor het vormingsaanbod.
  • Website: Francoise Dolto
     
Thematische netwerk ontmoeting

EXPOO brengt actoren opvoeding- en gezinsondersteuning samen, zodat iedereen kan leren van elkaar. Via (online) uitwisselingsplatformen kan contact gelegd worden, kennis gedeeld worden en kunnen ideeën groeien. In dit expertisenetwerk vind je verschillende vormen van uitwisseling over het thema ontmoeting en ontmoetingsplaatsen.