Online dienstverlening

Wie in de 21e eeuw communiceert, kan ook de digitale kanalen niet meer verwaarlozen. Maar hoe start je als organisatie met een kwaliteitsvolle niet-fysieke dienstverlening? Wat zijn de voordelen van online communiceren met ouders? Wat zijn valkuilen? Deze pagina helpt professionals een goede afweging te maken over het inzetten van online communicatie. Dit vraagt maatwerk afgestemd op je doelgroep en een verruiming van jouw dienstverlening.

Online ondersteuning

Aan de slag

Website:

 • Kenniscentrum Odisee maakte een rapport op met algemene bevindingen en aanbevelingen voor de Huizen van het Kind.
 • Gebruik de online checklist van de webdetective bij het bepalen of een website betrouwbaar is.

Chatten:

E-maildienstverlening:

Beeldbellen:

 • Hogeschool UCLL heeft een handleiding uitgewerkt om een geschikte beeldbeltool te kiezen.
 • SIMBA testte beeldbeltools voor gebruik in hulp en zorg. Zij hebben hun onderzoeksresultaten ter beschikking gesteld via een e-learning platform met 13 modules om beeldbellen  succesvol te implementeren.
 • Drie instructiepresentaties en een rubriek veel gestelde vragen zetten je op weg om snel professioneel beeldbellen in te zetten in sociaal werk, welzijnswerk en geestelijke gezondheidszorg.

Webinar:

 • EXPOO heeft een draaiboek uitgewerkt i.s.m. VCOK om webinars te organiseren.
 • Lees in dit e-book hoe je een webinar organiseert met impact. 
 • 7 stappen om succesvol een webinar te organiseren. 
 • Lees hoe je je eigen webinar studio kan creëren.
 • Lijst van webinartools 

Digitale werkplektoepassingen: 

Online vorming of presentatie geven:

 • Tips online leren met anderstalige mensen.
 • Tips online leren met mensen in armoede.
 • Lees alles over online presenteren.
 • Hoe houd je bij online training geven de groepsenergie levendig en je deelnemers aangehaakt? Een uitgebreide blog met veel tips.
 • Tips voor meer interactie in je virtuele vormingslokaal.

 • 5 Activerende werkvormen voor live online vorming. 

Digitaal overleg met ouders: 

 • Deze tool van het steunpunt voor inclusie wil handvatten aanbieden om tijdens online overleg echt tot afstemming en samenwerking met ouders te komen.
 • Werkzame principes in het bieden van virtuele ondersteuning aan ouders.

Vloggen: 

 • Wil je starten met vloggen? Mediaraven vertelt je hoe het moet.
 • In deze blog krijg je een handige DIY tips en filmpjes om zelf te starten met vloggen.

Nieuw in het vormingsaanbod: pakket online communiceren met ouders

Hoe start je als organisatie met een kwaliteitsvolle blended dienstverlening? Hoe kan ik kwaliteitsvol online ouders ondersteunen? Wat zijn de voordelen van online communiceren met ouders? Wat zijn valkuilen? EXPOO stelde samen met Arteveldehogeschool een vormingspakket van 8 modules samen. Het biedt handvaten om een goede afweging te maken over het gebruik van de verschillende soorten online communicatie voor en mét alle gezinnen.

 1. een kader voor online ondersteunen van gezinnen
 2. e-mailen in opvoedingsondersteuning
 3. chatten in opvoedingsondersteuning
 4. webinars organiseren voor gezinnen
 5. online groepsaanbod met gezinnen
 6. beeldbellen in opvoedingsondersteuning
 7. sociale media inzetten in opvoedingsondersteuning
 8. gezinnen online informeren rond opvoeden

Fold-up meeting

Herbekijk de fold-up meeting 'Online communiceren met gezinnen' van 28 april 2020 i.s.m. Philippe Bocklandt van de Arteveldehogeschool. 
Maak kennis met verschillende online communicatietools die het meest geschikt zijn voor zowel individuele online ondersteuning als voor online ondersteuning in groep. Wat zijn de verschillende do's en don'ts, aangevuld met een aantal inspirerende voorbeelden uit het werkveld.

Projecten met EXPOO

 • EXPOO  organiseerde ervaringsuitwisseling over online ontmoeten stimuleren tussen ouders. Lees het verslag en enkele tips over hoe je een online ontmoetingsplaats ken creëeren. We werken dit verder in het najaar van 2020 verder uit d.m.v. een praktijkbeschrijving. 
 • EXPOO is gestart met een labo voor Huizen van het Kind waar we samen onderzoeken welk online aanbod opvoedingsondersteuning voor gezinnen bijdraagt aan de doelstellingen van de Huizen van het Kind. Met dit labo willen we experimenteren met online zelftools, modules en aanbod. Om vervolgens de ervaringen vast te leggen in een draaiboek of toolwijzer.
 • Studenten pedagogische wetenschappen van de KULeuven onderzochten voor EXPOO in het kader van hun bachelorproefproject welke kwaliteitscriteria nodig zijn opdat online opvoedingsondersteuning complementair is ten aanzien van reguliere opvoedingsondersteuning. EXPOO gaat hier verder mee aan de slag om te komen tot een ondersteuningstool. 
 • Arteveldehogeschool PJK en Sociaal Werk onderzoeken samen met EXPOO hoe online opvoedingsondersteuning voor elke ouder ondersteunend kan zijn. Dit onderzoek wil vernieuwende inzichten opdoen in het bereiken van kwetsbare ouders via online opvoedingsondersteuning. 

Interessante websites

 • Onlinehulp-Vlaanderen voor alle knowhow over onlinehulp voor zorg en welzijn

 • Het steunpunt Mens en Samenleving (SAM), het steunpunt Geestelijke Gezondheid en het Netwerk Onlinehulp Vlaanderen bundelden hun kennis in een eenvoudige beslishulp. Deze beslishulp helpt je te kiezen om snel de juiste online communicatietools in te zetten.

 • 123Digit.be biedt ondersteuningstools bij (begeleiding van) digitale basisvaardigheden
 • De AHA's over technologie van VRT en Radio2.
 • De digibib van Link in de Kabel en de Digitale brug biedt handleidingen en lespakketten rond verschillende soorten digitale media.
 • De digitale tips en tricks van Digidak.
 • Tips en uitleg van BEEGO, een uitgebreid team van IT-studenten
 • Vind het antwoord op al jouw vragen rond digitale media in de mediahelpdesk van Mediaraven. 
 • De Taskforce E-inclusie verzamelde heel wat eenvoudige handleidingen voor mensen met weinig digitale vaardigheden.

Wil je meer informatie over dit thema?

Sofie Contacteer Sofie Eerlings

Ontdek ook deze thema's