Gevolgen van genderstereotypen

Genderstereotypen stellen limieten aan de ontdekkingstochten van kinderen en jongeren. Soms verhinderen ze dat bepaalde activiteiten uitgeprobeerd worden. Hierdoor worden kinderen onbewust in een bepaalde richting geduwd en missen ze kansen om hun eigen talenten te ontwikkelen. Een genderbewuste opvoeding helpt kinderen en jongeren keuzes te maken gebaseerd op hun persoonlijkheid, los van de heersende stereotypen.

Het genderbewust opvoeden van kinderen en jongeren is uiteraard een doel op zich. Kinderen en jongeren verdienen gelijke kansen en moeten ook zo behandeld worden. toch spelen er ook vandaag nog vastgeroeste ideeën en verwachtingen, ook in een sterk veranderde tijdsgeest. 

Studiekeuze

In het onderwijs stellen we vast dat sommige richtingen bijna uitsluitend jongens of meisjes aantrekken. In de klas autotechniek of elektromechanica zie je bijna enkel jongens; in de richting verzorging of schoonheidszorg overheersen de meisjes. Maar er zijn ook nogal wat richtingen die minder uitgesproken zijn en toch aanzienlijk meer meisjes (kunsthumaniora, onthaal en pr, sociale wetenschappen) of jongens (boekhouden, informatica) aantrekken. Ook in het algemeen secundair is dat het geval. Zo volgen er drie keer meer meisjes dan jongens de richting humane wetenschappen, terwijl in de richting wiskunde wetenschappen dubbel zoveel jongens zitten. 

Kinderen die willen afwijken van de heersende gendernormen op het vlak van studiekeuze moeten vaak sterk in hun schoenen staan. Ze moeten opboksen tegen vooroordelen: je zal je alleen voelen in een klas vol jongens/meisjes; je zal het niet halen bij fysieke proeven (bvb politie of brandweer); je zal moeilijk een job vinden als mannelijke kinderbegeleider... Ze moeten zich ook vaker dan andere kinderen verantwoorden waarom ze deze keuze maken. 

Ideeën en verwachtingen

Al is de dagdagelijkse realiteit voor vele jongeren er één van tweeverdieners en betrokken vaders, toch blijven jongeren er erg stereotiepe ideeën en verwachtingen op na houden. Het zijn dergelijke ideeën en verwachtingen die bestaande genderongelijkheden in onze maatschappij verder mee in stand houden.

24% van de jongens denkt dat vrouwen liever thuis blijven dan te gaan werken. 
12% van de jongens vindt dat kinderen eronder lijden als de moeder buitenshuis werk.
13% van de jongens zou het niet aankunnen mocht de baas een vrouw zijn.
31% van de jongens vindt dat je jongens vrijer kan opvoeden dan meisjes, 10 % van de meisjes is het daar mee eens.
Slechts 26% van de jongens vindt dat er verplicht evenveel vrouwen als mannen in het parlement zouden moeten zetelen.
89% van de meisjes ziet zichzelf met een partner die het huishouden met hen deelt, 28% van de jongens vindt het nog steeds logisch dat een man minder doet in het huishouden

 

(bron: Humo’s jongerenenquête 2015)

 

 

Kijktip: Hoe verschillend zijn jongens en meisjes?

Deze video van Genderklik laat kinderen en jongeren aan het woord.