Geletterdheid

Geletterdheid omvat de competenties om informatie te verwerven, te verwerken en gericht te gebruiken. Dit betekent met taal, cijfers en tabellen kunnen omgaan en van de digitale vaardigheden gebruik kunnen maken. Geletterd zijn is belangrijk om zelfstandig te functioneren en participeren in de samenleving. Geletterd zijn is nodig om zich persoonlijk te kunnen ontwikkelen en om te kunnen bijleren.

Door te werken aan de geletterdheid van ouders verhoog je hun kansen én die van hun kinderen. Deze vaardigheden bij de ouders zijn cruciaal om hun kinderen te helpen groeien en ontwikkelen. Hierop inzetten is belangrijk om te voorkomen dat laaggeletterdheid van generatie op generatie wordt doorgegeven.  Eén op tien ouders in Vlaanderen is laaggeletterd.

Geleterdheid

Week van de Geletterdheid 2020: Digitale Brug

Iedereen mee op de digitale trein, dat is de focus van de Week van de Geletterdheid 2020. EXPOO en Opgroeien legden hun oor te luisteren bij  inspirerende praktijken.

Digitale Brug richt zich op het versterken van digitale vaardigheden van kwetsbare kinderen en jongeren. Janthe Verbaenen vertelt over het hoe en waarom van dit mediawijze drieluik, en over de reacties die het losmaakt bij beleid, begeleiders en jongeren.

Week van de Geletterdheid: Digikriebels

Iedereen mee op de digitale trein! Dat is de focus van Week van de Geletterdheid 2020. EXPOO en Opgroeien legden hun oor te luisteren bij inspirerende praktijken.

Digikriebels dompelt (groot)ouders van kinderen uit de derde kleuterklas onder in de digitale wereld. Zo vergroten zij hun zelfredzaamheid en zelfvertrouwen, en krijgen ze meer inzicht in het leerproces van hun kind.

Inspirerende voorbeelden uit de praktijk

Grasduin in de tien inspirerende voorbeelden uit de praktijk.

Getuigenissen van ouders

Lees hier de verschillende getuigenissen van de ouders.

Week van de Geletterdheid logo.jpg

Co-creatie met departement Onderwijs en Vorming, Netwerk Basiseducatie, Linc vzw, Vocvo, Wablieft, K&G en Gezinsbond

Week van de Geletterdheid 2020

De Week van de Geletterdheid 2020 loopt van 7 tot 11 september 2020.

De digitale trein reed al razendsnel. Maar door de coronacrisis zijn we allemaal, noodgedwongen, nog een versnelling hoger geschakeld. Plots verloopt alles nog meer digitaal: ons sociale leven, het schoolwerk van de kinderen, voor veel mensen het werk. Ook de dienstverlening van steden en gemeenten is grotendeels digitaal: e-loketten, online reservaties, online aanvragen van officiële documenten, … 

Geen eenvoudige opdracht voor iedereen. Want 32% van de Belgische burgers heeft zwakke digitale vaardigheden en 8% van de bevolking gebruikt het internet niet. Zo lopen 4 burgers op 10 risico op digitale uitsluiting. En digitaal uitgesloten zijn betekent ook sociaal uitgesloten zijn in onze digitaliserende maatschappij. *

Gelukkig hebben meer en meer lokale overheden oog voor laaggeletterden. Ze willen hun schouders zetten onder een e-inclusief beleid en hopen zo al hun burgers digitaal mee te krijgen. Maar hoe begin je daaraan? Welke stappen kan je als lokaal bestuur nemen? En waar kan je ondersteuning krijgen?

De Week van de Geletterdheid 2020 focust op het belang van e-inclusie bij lokale besturen. Er is een toolbox vol tips & tricks voor lokale besturen. 

De herkenningswijzer

De herkenningswijzer is ontwikkeld als leidraad om signalen van laaggeletterdheid bij ouders te herkennen en hen verder te helpen.

Interessante websites

  • Weekvandegeletterdheid.be is de website waar je ieder jaar uitgebreide informatie terugvindt tijdens de campagne.
  • basiseducatie.be bereikt met diverse opleidingen alle laaggeletterde volwassenen, ongeacht of ze Nederlandstalige onderwijs gevolgd hebben. Het opleidingsaanbod is dan ook gericht op het aanleren en verhogen van (geletterdheids)competenties, op het vlak van taal, wiskunde, informatie- en communicatietechnologie en maatschappijoriëntatie. 
  • Op Medianest.be en veiligonline.be vind je informatie per thema en per leeftijd over mediagebruik.
  • Mediawijs.be is het Vlaamse Kenniscentrum Digitale en Mediawijsheid van de Vlaamse overheid en imec vzw.
    Mediawijs helpt de inwoners van Vlaanderen en Brussel om bewust, actief, kritisch en creatief media te gbruiken om deel te nemen aan onze maatschappij.
  • linc-vzw.be wil iedereen de ‘tools’ en een gezonde dosis vertrouwen aanreiken om te kunnen deelnemen aan de informatiesamenleving.
  • digitaleweek.be is een jaarlijkse campagne om mensen digitale vaardigheden bij te brengen, ze mediawijs te maken en volop te laten genieten van de mogelijkheden van digitale cultuur.
  • e-inclusie.be heeft als doel om onderzoek, goede praktijken en tools te ontsluiten en te verspreiden rond het thema e-inclusie. De site bevat ook een kaart met een overzicht van de openbare computerruimtes in Vlaanderen.

Wil je meer informatie over dit thema?

 Contacteer Ivan Pauwels

Om mee te geven aan ouders