Taalstimulering en meertaligheid bij kinderen van 0 tot 6 jaar

Auteur :

M. Verhelst in opdracht van Kind en Gezin

Jaar van publicatie :

2011

Thema :

Ontwikkeling van kinderen en jongeren

Type :

Document


Korte beschrijving:

In dit onderzoeksrapport worden bestaande adviezen en informatie over taalstimulering en meertaligheid in de voorschoolse sector gebundeld. Het doel is op die manier te komen tot een duidelijk en eenduidig kader om enerzijds naar ouders toe zoveel mogelijk dezelfde zinvolle boodschappen uit te dragen, en anderzijds naar professionals toe adviezen te formuleren met het volgende uitgangspunt zoals geformuleerd in de projectaanvraag: "taalstimulering werkt het best als het al doende, natuurlijk, leuk en ongedwongen gebeurt, inspeelt op wat de kinderen zelf aanbrengen en voldoende concreet is, de thuistaal respecteert en rekening houdt met de diversiteit van de kinderen".

Reageer op dit artikel
4 + 11 =
Los deze simpele mathematische vraag op en geef het resultaat in. Bijvoorbeeld voor 1+3, vul je 4 in.