Subsidie voor acht projecten 'Positieve identiteitsontwikkeling bij jongeren'

  • 4 januari 2016

Vlaams minister van Integratie en Inburgering Liesbeth Homans en Vlaams minister van Jeugd Sven Gatz ondersteunen samen acht projecten die inzetten op positieve identiteitsontwikkeling bij jongeren. De projecten kaderen binnen het Vlaams actieplan voor preventie van radicalisering, dat begin april door de Vlaamse Regering werd goedgekeurd.

Deze inhoudelijk gevarieerde projecten (jeugdwerk, sociaal-culturele verenigingen, vormingsorganisaties, zelforganisaties, enz.) helpen mee aan een positieve identiteitsontwikkeling, door het engagement te verhogen van jongeren die vatbaar zijn voor radicalisering en dat in een grotere maatschappelijke betrokkenheid te kanaliseren. 

Een overzicht van deze projecten vind je op deze website.